Sökning: "lastbil"

Visar resultat 21 - 25 av 220 uppsatser innehållade ordet lastbil.

 1. 21. Företagande utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna-Marija Gasovska; Sara Lundberg Atié; [2018]
  Nyckelord :Life Cycle Analysis; Sustainable Business; Social Dimensions; Economical Dimensions; Ecological Dimensions; Sustainable profitability; Livscykelanalys; Hållbart företagande; Sociala dimensionen; Ekonomiska dimensionen; Ekologiska dimensionen; Hållbar lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett hållbart företagande berör tre olika dimensioner: sociala dimensionerna, ekologiska dimensionerna och de ekonomiska dimensionerna.  För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver ett företag kunna balansera dessa tre dimensioner samtidigt. LÄS MER

 2. 22. Hierarchical Dynamic Games for Human-Robot Interaction with Applications to Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Elis Stefansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The deployment of autonomous vehicles has become an active area of research due to its potential solution as a more efficient and intelligent transportation system. While early research focused on isolated systems, autonomous vehicles integrated on public roads have lately received substantial attention. LÄS MER

 3. 23. Testuppställning för uppmätning av rullmotstånd

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Erwe; [2018]
  Nyckelord :Tires rolling resistance; chassis dynamometer; torque wheel; rolling resistance coefficient; Däcks rullmotstånd; chassidynamometer; momentnav; rullmotståndskoefficient;

  Sammanfattning : När en lastbil färdas på väg utsätts den för ett antal krafter. Däckens rullmotstånd utgör ungefär 36 till 60 % av färdmotståndet. Att kunna validera rullmotståndet vid egen testning är värdefullt för en fordonstillverkare som Scania. LÄS MER

 4. 24. Development of suspension for a heavy cargo bike

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Edvin Ahmetovic; [2018]
  Nyckelord :suspension; development;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler städer i Europa och i världen förbjuder biltrafik i centrum finns en efterfrågan på att ersätta fordonen med avgasfria fordon. En skåp-eller lastbil transporterar inte många gånger mer ombord än vad som får plats på en fraktcykel som är ett bättre alternativ av flera anledningar. LÄS MER

 5. 25. A Sensor-based System for Detecting and Registering Dump Truck Flatbed Tilts

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Nguyen; Mattias Lundborg; [2018]
  Nyckelord :Sensor; Bluetooth; Prototype; Android; Construction; Gateway; Sensor; Bluetooth; Prototyp; Android; Byggarbete; Gateway;

  Sammanfattning : Improving the productivity in construction sites is an ongoing priority within the construction industry due to the benefits that comes with increased efficiency in construction projects where sensor technology has become a more common tool used for the pursuit of increased productivity. This project set out to implement a sensor-based system that is used on a construction site to register when a dump truck tilts its flatbed, acting as a confirmation of delivery. LÄS MER