Sökning: "lastbil"

Visar resultat 36 - 40 av 251 uppsatser innehållade ordet lastbil.

 1. 36. Data driven estimation of cabin dynamics in heavy-duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bratislav Markovic; [2019]
  Nyckelord :Safety; autonomous heavy-duty vehicles; cabin to chassis dynamics; system identification; Säkerhet; autonoma lastbilar; hytt till chassidynamik; systemidentifiering;

  Sammanfattning : With increasing demand for autonomous systems and self-driving heavy-dutyvehicles there is an even more increasing demand for safety. In order to achievedesired safety level on the public roads, engineers have to tackle many technicalissues, like decision making, object detection and perception. LÄS MER

 2. 37. Beräkningsmodell för transportkapacitet för rundvirkesbilar : vidareutveckling av beslutstödet NETRA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Martin Permångs; [2019]
  Nyckelord :transportkapacitet; transportarbete; transportkapacitetsmodell; virkestransporter;

  Sammanfattning : Vid användning av transportoptimering för att maximera det ekonomiska nettot vid destine-ring av virke från virkeskälla till virkesmottagare blir transportavståndet nödvändigtvis inte minimerat. Detta då till exempel mottagarens pris kan styra virkesaffärer till längre trans-porter. LÄS MER

 3. 38. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 4. 39. A Study of Air Suspended AWD Trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Andersson; Fredrik Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Air Suspension; AWD; FWD; Tractor; Truck; Allhjulsdrift; Dragbil; Framhjulsdrift; Lastbil; Luftfjädring;

  Sammanfattning : Currently, Scania is not offering full air suspended AWD trucks, which it seems to be a demand for. This study acts as a first step to fulfill this demand. Including, a benchmarking of what competitors offer as well as an investigation and an evaluation of Scania’s current suspension system. LÄS MER

 5. 40. Nya vägar för svensk skogsindustri : En resa mot kostnadsbesparingar.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Holmberg; Max Husell; [2019]
  Nyckelord :Skogsindustrin; strategisk-; taktisk-; operationell planering; transportplanering; flödesplanering; virkesflöde; simulering; effektivisering; kostnadsbesparing; High capacity transport; Supply chain management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Planeringsstadier inom skogsindustrin sker på både lång, medel och kort sikt. Virkesflödesplanering startar med en långsiktig strategisk planering rationaliseras på taktisk och operationell nivå desto närmare i tiden avverkning kommer. LÄS MER