Sökning: "lastbil"

Visar resultat 36 - 40 av 211 uppsatser innehållade ordet lastbil.

 1. 36. Optimering av plocksignal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Björklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet skrivs på Scania CV AB i Södertälje hos gruppen MSLT som arbetar inom logistikutveckling hos alla monteringsavdelningar hos chassimonteringen. Examensarbetet fokuserar på en av dessa monteringsavdelningar med benämningen FFU – Fit For Use och dess logistikgrupp MSLFL. LÄS MER

 2. 37. Visual Communication Between Truck Driver and Other Road Users : Two concepts developed for Volvo GTT

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Wei Bai; [2018]
  Nyckelord :visual communication; truck drivers; user study; concept development; visuell kommunikation; lastbilförare; användarstudie; konceptutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport representerar masterprojektet som utförs av Wei Bai och Emma Styf, och skrevs av den förra. Projektet genomfördes med Volvo GTT Ergonomics avdelning (Volvo Group Trucks Technology).Med fokus på kommunikationen mellan lastbilsförare och andra trafikanter genomfördes användarstudier. LÄS MER

 3. 38. Dolly with hinged drawbar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emil Olsson; Henrik Skönvall; [2018]
  Nyckelord :Hinged drawbar; Vehicle dynamics; Dolly; high capacity transport; coupling equipment; coupling forces; performance index;

  Sammanfattning : Volvo trucks are involved in a project with vehicle combinations longer than 25.25 meters and/or with a weight of more than 64 tons. Those combinations are called high capacity transport (HCT). Some of the vehicle combinations are now driven with exemptions for the coupling equipment. LÄS MER

 4. 39. Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Arvid Boberg; [2018]
  Nyckelord :lastningsteknik; lastningstid; lastfyllnadsgrad; rundvirkesfordon; transportkostnad;

  Sammanfattning : Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22 % av totala inrikestransporterna i Sverige. High Capacity Transports (HCT) har idag fått ökat intresse då dessa innovativa fordon har tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och reducera transportkostnader. LÄS MER

 5. 40. Method for rebuilding gaspoweredtrucks

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Krister Kölzow; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility to rebuild heavy-duty trucks poweredby liquefied natural gas (LNG) to other fuel options such as compressednatural gas (CNG), diesel or ethanol. The background is that the second handvalue for a LNG truck is lower than a similar diesel truck due to an undevelopedinfrastructure with few refuelling stations. LÄS MER