Sökning: "lastbil"

Visar resultat 6 - 10 av 220 uppsatser innehållade ordet lastbil.

 1. 6. High temperature corrosion in exhaust application for heavy-duty trucks

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Alice Moya; [2019]
  Nyckelord :high temperature corrosion; austenitic steel; cast iron; cast steel; oxidation; exhaust gas; engine; heavy-duty trucks;

  Sammanfattning : Increasing awareness of environmental protection has made both governments and the industry aim for lowering carbon dioxide emissions. For the transport industry this means increasing engine efficiency, replacing fossil fuels with bio-based fuels or full electrification. LÄS MER

 2. 7. Circular Economy : Reuse of packaging

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ferhat Türk; Roman Zandi; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; sustainability; reusing; packaging economical calculations; Cirkulär ekonomi; hållbarhet; återanvändning; emballage kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : This study is about finding methods for reusing of packaging from Elekta's product "Leksell Gamma Knife ICON" with Circular Economy as the focus. There is no process for this today. LÄS MER

 3. 8. Veganismens motiv och effekter på det psykiska välbefinnandet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Edvin Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Veganism;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på vad som föranleder veganers val till sin kosthållning samt analysera hur denna livsstilsförändring har påverkat dem psykiskt. Metod I studien intervjuades två stycken veganer, en man och en kvinna, vid separata tillfällen. En semistrukturerad intervjuguide utformades. LÄS MER

 4. 9. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Mikael Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :virtual reality; timmerlasbilar; helkroppsvibrationer;

  Sammanfattning : Ever since the chainsaw was introduced on a broad market during the 1950s, the effects of new technology on efficiency and work environment has been studied. Today we stand before a paradigm shift of how we operate logging cranes on timber trucks. LÄS MER

 5. 10. Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Dahlquist; Matilda Ninasdotter Holmström; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; lastbil; tåg; logistik; ERS; MLP;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att de nationella nettoutsläppen av växthusgaser år 2045 ska varanoll samt reduceras med 70 % till år 2030. Vägfordon som transporterar gods stod år 2017 förungefär 30 % av transportsektorns totala nationella utsläpp. LÄS MER