Sökning: "lastcell"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet lastcell.

 1. 1. Internetuppkopplade vågar till Södersjukhuset : Vågar som skickar notifiering vid bestämda värden

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lisa Mach; Maneejun Kadeepisarn; [2019]
  Nyckelord :Våg; Notifiering; Arduino; Lastcell; ESP8266; HX711;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att konstruera internetuppkopplade vågar till Södersjukhusets förråd som kan notifiera när påfyllning av batterier och elektroder till defibrillatorer behövs. Vågarna konstruerades av lastceller med förstärkare, och med utvecklingsmiljön Arduino kunde de programmeras för att skicka vågarnas värden till olika webbsidor som sköter notifieringen. LÄS MER

 2. 2. Tuggmaskin för test av dentala konstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Aron Teljemo; [2019]
  Nyckelord :Chewing machine; Tuggmaskin;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att utveckla en testrigg för dentala implantat. Uppdraget kom från Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Beställare efterfrågade en testrigg som kunde testa hållfastheten i ett koncept där en tandbro installeras på två implantat istället för fyra. LÄS MER

 3. 3. Mätningar av kantviksmaskin vid klämningsrörelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Melle; Larsson Johan; [2019]
  Nyckelord :folding machine; LVDT; load cell; FEM; deformations; measurement; Kantviksmaskin; lägesgivare; LVDT; lastcell; FEM; deformationer; mätning;

  Sammanfattning : I en kantviksmaskin som används för plåtbockning sker oönskade deformationer i mekanismen som klämmer fast arbetsmaterialet. Risken finns att deformationerna gör så arbetsmaterialet flyttas och det kan påverka positionen för bockningen. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 5. 5. Framställning av mätmetod för att upptäcka defekta luftmunstycken : Framställa en säker och tillförlitlig mätmetod för att mäta mängd vatten i 50 provrör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Bashar Potros; [2018]
  Nyckelord :Arduino; visionsystem; OpenCV; Visual Studio; open source code; Micro loadcell; Arduino; visionsystem; OpenCV; Visual Studio; öppen källkod; Micro lastcell.;

  Sammanfattning : För att upptäcka defekta luftmunstycken har Ecco Finishing AB i Skara tagit fram en ny provutrustning som ska ersätta en otillförlitlig och osäker befintlig provmaskin. Ecco Fi-nishing AB vill hitta en tillförlitlig och säker mätmetod som ska mäta mängd vatten i 50 provrör. LÄS MER