Sökning: "lastnedräkning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet lastnedräkning.

 1. 1. Handberäkningar och finita elementanalyser : Betydelsen av materialvalet  på skillnaden mellan beräkningsmetoderna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Johanna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Handberäkningar; finita elementmetoden; Eurokod; EKS 11;

  Sammanfattning : För att kunna säkerställa att en byggnad kan konstrueras enligt lagarna krävs att man vet hur storbelastning konstruktionen kommer utsättas för och därför är lastnedräkning viktig fördimensioneringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka de skillnader som uppstår när mananvänder förenklingarna som finns i handboksformlerna jämfört med den avancerade finitaelementanalysen och hur materialvalet påverkar skillnaden. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering vid montering av KL-element – en pilotstudie av infästningar mellan väggskiva- bjälklagsplatta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Finnhult; Martin Petersson; [2020]
  Nyckelord :cross laminated timber; fastener; frame mounting; joint; self-tapping screw; STS-screw; pre-drilled; time efficiency; wall-to-floor; bjälklag-vägg; förband; förborrning; infästningar; KL-trä; korslimmat trä; lastnedräkning; självborrande träskruv; STS-skruv; stommontage; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Byggsektorn tenderar idag att välja material med låg miljöpåverkan och bygga energi- och tidseffektiva konstruktioner. Att öka användningen av träprodukter är en del av lösningen. Korslimmat trä (KL-trä) är ett byggmaterial som har blivit mer och mer populärt att använda i byggbranschen. LÄS MER

 3. 3. Styvhet och bärförmåga i KL-träförband : Jämförelse mellan teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emanuel Kvist; [2019]
  Nyckelord :Husbyggnad; Konstruktion; Styvhet; KL-trä; Bärförmåga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftade till att med hjälp av teoretiska beräkningar och praktiska försök beräknakarakteristisk och dimensionerande bärförmåga samt karakteristisk styvhet för ett skruvat träförband iKL-trä. Vidare syftade arbetet till att fastställa hur överrensstämmande praktik och teori var. LÄS MER

 4. 4. Modellering av grundläggning och jord i FEM-Design : En studie av geomodulerna 3D Soil och Pile

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hernborg Natalie; Tobias Strid; [2018]
  Nyckelord :FEM-Design; 3D Soil; Pile; PLAXIS; settlements; support springs; FEM-Design; 3D Soil; Pile; PLAXIS; sättningar; fjäderstöd;

  Sammanfattning : Beräkning med finita elementmetoden, FEM, är en vanlig metod vid lastnedräkning för bärande konstruktioner. Vid FEM-modellering inom huskonstruktion måste konstruktören på något sätt även modellera markens egenskaper för att uppnå statisk jämvikt i modellen. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan handberäkningar och FEM-analys vid lastnedräkningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Dzenan Kapetanovic; Azad Isa; [2017]
  Nyckelord :hand calculations; FEM-analysis; FEM-Design; load distribution; eurocode; Handberäkningar; FEM-analys; FEM-Design; lastnedräkning; lastfördelning; eurokoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts av två studenter som läser byggingenjörsprogrammet på Örebro universitet. Arbetet har titeln ”En jämförelse mellan handberäkningar och FEM-analys vid lastnedräkning” och handlar om de skillnader i lastfördelning man erhåller när man räknar på hur laster i en byggnad fördelar sig mellan de olika bärande elementen med de olika metoderna. LÄS MER