Sökning: "lastvagnar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet lastvagnar.

 1. 1. En modell för automatisering och visualisering av OEE : En studie hos Volvo Lastvagnar AB i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Pontus Wikner; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis was carried out at Volvo Trucks AB's factory in Umeå at the painting department. As the Volvo Group's largest manufacturer of cabs in a highly competitive industry, manufacturing processes must be efficient. In order to carry out improvement work and streamline the processes, careful operational follow-up is therefore required. LÄS MER

 2. 2. Viktiga Faktorer och Strategier för Framgångsrika Digitala Transformationer i Tillverkningsorganisationer : En Fallstudie på Volvo Lastvagnar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Manvir Singh; [2022]
  Nyckelord :Change management; digital transformation; change resistance; future state vision; employee involvement; theory of planned behavior; psychological contract; skeuomorphism; Förändringsledning; digital transformation; förändringsmotstånd; framtida statsvision; medarbetarengagemang; teori om planerat beteende; psykologiskt kontrakt; skeuomorfism;

  Sammanfattning : Overcoming resistance to change is crucial for organizational changes. In manufacturing companies, changes and digital transformations are more frequently occurring and in faster paces. LÄS MER

 3. 3. Measuring Product Dimensions during Assembly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Serhat Koca; Hilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Production; Inspection; Vision Technology; Quality; Product Dimension; Measurement.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the spring term of 2021 a thesis was carried out at Volvo Trucks GTO. Volvo Trucks is one of the largest and most successful actors in the automotive industry and delivers trucks all over the world. The company offers trucks that can be customized and adapted according to the customer wishes. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i krissituationer : En undersökning om covid-19-pandemins påverkanpå ledarskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Andersson; Marcus Grönvall; [2021]
  Nyckelord :Crisis situation; crisis management; crisis leadership; change leadership; corona pandemic and covid-19 pandemic.; Krissituation; krishantering; ledarskap i kris; förändringsledarskap; coronapandemin och covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har ställt stora krav på arbetsplatserna. Tidigare forskning visar att organisationer påverkas på många olika sätt i krissituationer. Hur dessa kriser bemöts och hanteras av ledare kan vara avgörande för organisationens framtid. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av en ny E-DUO-koncepttrailer : Ett hållbart koncept för framtida E-DUO-trailer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Shiva Sateei; Lovisa Fernvik; [2021]
  Nyckelord :HCT-project; High Capacity Transport; Kingpin; Solid Works; CAD; Chalmers; DUO-trailer; E-trailer; Hållfasthet; Parator; Produktionsunderlag; Produktutveckling; REVERE; Säkerhetsfaktor; Volvo Lastvagnar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spelar miljön en viktig roll, både för hur miljön skall bevaras och hur miljöproblem kan undvikas. Med detta uppmanas allt fler människor ha en större miljömedvetenhet. Miljöproblemet är ytterst märkbart i infrastrukturen och främst transporter av dess olika slag. LÄS MER