Sökning: "late Weichselian"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden late Weichselian.

 1. 1. Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån nya borrningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Oskar Sundberg; [2021]
  Nyckelord :jordarter; jordartsutbredning; Weichsel; geologisk modell; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Jordarternas utbredning över sydvästra Skåne är ett resultat av Weichselistidens komplexa växelverkande isframstötar, där stora mäktiga kvartära avlagringar finns i anknytning till Alnarpssänkan och Lundadalen. Avlagringarna och deras glaciala ursprung är ett historiskt omdiskuterat ämne. LÄS MER

 2. 2. PLANT MIGRATION AT THE END OF THE WEICHSELIAN GLACIATION : Macrofossil evidence of early coniferous trees at two northern Swedish sites

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Karan Zakrzewski-Sharma; [2019]
  Nyckelord :Scandinavia; Weichselian; plant migration; macrofossils; climate change;

  Sammanfattning : Studies of vegetation history bring a new incentive to our understanding of plant survival and migration in arctic environments. For decades, environmental research was based on palynological data and these studies created a notion that tree species such as larch (Larix sibirica) and Scots pine (Pinus sylvestris) did not grow in northern Scandinavia at the end of Weichselian glaciation. LÄS MER

 3. 3. Seismic activity and end- or post-glacial faults in northern Fennoscandia, focusing on Sweden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Kie Oyama; [2016]
  Nyckelord :Fennoscandia; seismicity; end post-glacial fault; deglaciation; glacial uplift;

  Sammanfattning : During the late or post Weichselian glacial periods, about 9500 years ago, several faulting associated with large scale earthquakes were triggered in northern Fennoscandia. The end- or post-glacial scarps have a range of the lengths c. 3 to 155 km and the heights 0 to 30 m while most of them are reverse faults trending NE-SW with SE dips. LÄS MER

 4. 4. LiDAR-bildanalys av flutings i södra Norrbotten : Kartering och datering av avvikande isrörelseriktningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Sara Vallin; [2014]
  Nyckelord :Glacial flutes; flutings; digital elevation model; laser scanning; geographical information system; GIS; Weichselian; ice flow; northern Sweden; geomorphology; Flutings; nationell höjdmodell; laserskanning; LiDAR; GIS; Weichsel; isrörelseriktningar; Norrbotten; geomorfologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to map and date glacial flutings with ice flows deviating from the predominating northwesterly ice flow direction in the southern part of Norrbotten County in northern Sweden, and also to investigate if parts of the glacial landscape are older than previously thought. The traditional view is that most landforms in the area were formed during the late Weichselian (W3). LÄS MER

 5. 5. Geophysical Mapping around Björkö Island in Lake Mälaren, South central Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Oscar Fransner; [2013]
  Nyckelord :Marine geosciences; geophysics; archeology; Birka; Mälaren; subbottom profiling; sediment stratigraphy; multibeam echosounder; backscatter; angular range analysis; shipwrecks.;

  Sammanfattning : The former Viking settlement Birka is located on Björkö Island in Lake Mälaren, the third largest lake in Sweden. Birka is a well-known archeological site that onshore has been carefully examined. LÄS MER