Sökning: "latens"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet latens.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. The Design and Evaluation of a Seamless Approach to Migrate the State of QUIC Connections for Load Balancing Purposes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Haoran Yao; [2021]
  Nyckelord :QUIC Protocol; Connection Migration; Load Balancing; Connection Management; QUIC protokoll; Anslutning Migration; Lastbalansering; Anslutningshantering;

  Sammanfattning : QUIC is an emerging connection-oriented transport layer protocol that aims to support low-latency and highly secure communication between users and cloud services. Cloud load balancers distribute incoming QUIC connections towards a pool of backend servers where applications run. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av prestanda mellan GraphQL och REST

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sara Onval; Iman Dualeh; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; REST; cache; latency; data volume; performance; overfetching; underfetching; endpoints; data-fetching; GraphQL; REST; cache; latens; datavolym; prestanda; overfetching; underfetching; slutpunkter; datahämtning;

  Sammanfattning : Med dagens snabba utveckling av informationsteknologin och med ökningen av antalet människor som är uppkopplade mot Internet, blir utvecklingen av webbtjänster allt viktigare. Eftersom webbtjänster har en betydande roll för utvecklingen av Internet, uppstår frågan om vilka verktyg som bör användas för att uppnå den prestanda som dagens användare kräver. LÄS MER

 4. 4. Design and Evaluation of a Microservice Testing Tool for Edge Computing Environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ozan Tanfener; [2020]
  Nyckelord :Edge Computing; Microservices; Service Placement; Testing; Edge Computing; Mikroservicer; Serviceplacering; Testning;

  Sammanfattning : Edge computing can provide decentralized computation and storage resources with low latency and high bandwidth. It is a promising infrastructure to host services with stringent latency requirements, for example autonomous driving, cloud gaming, and telesurgery to the customers. LÄS MER

 5. 5. Improving the performance of stream processing pipeline for vehicle data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Wenyu Gu; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Stream processing; Flink; AWS; Molntjänster; Strömbearbetning; Flink; AWS;

  Sammanfattning : The growing amount of position-dependent data (containing both geo position data (i.e. latitude, longitude) and also vehicle/driver-related information) collected from sensors on vehicles poses a challenge to computer programs to process the aggregate amount of data from many vehicles. LÄS MER