Sökning: "latent innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden latent innehållsanalys.

 1. 1. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 2. 2. Det stora mjölkkriget ur medias perspektiv - historiska Arla mot nytänkande Oatly : En kvantitativ innehållsanalys av mediegestaltningen av Arla och Oatly mellan år 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olivia Hahne; Rebecca Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In one corner of the fighting rink stands Arla, with its nutrient enriched and healthy dairy formulas has dominated the national dairy market for centuries. In the opposite corner is the stands the underdog Oatly, who is questioning the current dairy industry with its innovative and environmental oat products. LÄS MER

 3. 3. Njurdonatorers upplevelser av utredningsprocessen och deras beslut om donation till anhörig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Unni Nilsson; Beatrice Strand; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; Beslutsfattande; Levande donator; Njurtransplantation; Utredningsprocess;

  Sammanfattning : Svenskt: Bakgrund: Under 2018 utfördes 448 njurtransplantationer i Sverige, varav 144 var från levande donatorer. Njurdonation från en levande donator är förstahandsvalet eftersom det har visat sig medföra högre transplantatöverlevnad jämfört med en avliden donator. LÄS MER

 4. 4. Kan Nordkorea och R2P skaka hand? En fallstudie av R2P och om detta går att applicera på Nordkorea.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lindita Latifi; [2020]
  Nyckelord :R2P; internationella relationer; FN; Säkerhetsrådet; Nord Korea; Statssuveränitet; Ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2001 utgav ICISS rapporten om Responsibility to Protect för att kartlägga staters skyldighet att säkerställa fred och säkerhet samt mänskliga rättigheterna för invånarna inom staten. Rapporten förklarade även det internationella samfundets skyldighet att ingripa genom intervention när staten inte kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja elevers delaktighet och lärande i skolan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Heidi Schöbel; Sofie Ströhm; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; strategier; arbetsterapi; skola; samarbete; skolmiljö.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Idag mår och presterar barn allt sämre i skolan. Det saknas ofta ett varierande arbetssätt och det finns brister i individanpassningar samt i att tillgodose elevers individuella behov utifrån ett delaktighets- och aktivitetsperspektiv. LÄS MER