Sökning: "latent och manifest"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden latent och manifest.

 1. 1. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 2. 2. För mig är den en trygg punkt, en trygghet : En kvalitativ studie om en studentgrupps olika faser och funktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Viklund; [2020]
  Nyckelord :Student group; phases; latent and manifest function; Studentgrupp; faser; latent och manifest funktion;

  Sammanfattning : One of the more important social contexts in student life may be the student group. This study is based on a qualitative method to provide a deeper insight into how a student group describes the different phases it goes through and the functions of a student group. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors upplevelser av att handha vassa instrument : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadia Beckenham; Jenny Frost; [2020]
  Nyckelord :Intraoperative care; theatre nurse; experience; sharp instruments; sharps injury; Intraoperativ vård; operationssjuksköterska; upplevelse; vassa instrument; stick- och skärskada;

  Sammanfattning : Introduktion Operationssjuksköterskor handhar dagligen vassa instrument och har ett nära samarbete med operatören. Det finns risk för stick- och skärskador, varför flera utarbetade preventiva metoder finns att tillgå. Instrumenteringen av vassa instrument ska vara effektiv och säker. LÄS MER

 4. 4. Executive Constraints and Civil Conflict Onset

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Joshua Krusell; [2020]
  Nyckelord :civil conflict; political science; bayesian;

  Sammanfattning : Do institutional constraints on a regime's executive decrease the likelihood of civil conflict onset? An unconstrained executive is free to loot state resources undermining the state's capacity to effectively deal with nascent rebellions, and may be more likely to engage in violent repression, especially in the form of indiscriminate violence. This can encourage political grievances, lead to a loss of legitimacy for the regime, and provide the opportunity for would be rebel groups to attract new members by offering protection against government violence. LÄS MER

 5. 5. Att stanna inne : så ser människor runt Forsmarks känrkraftverk på skyddsåtgärden

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Caroline Falkengren; [2020]
  Nyckelord :Protective measure; sheltering; nuclear preparedness; emergency planning zones; Skyddsåtgärd; inomhusvistelse; kärnkraftsberedskap; beredskapszoner;

  Sammanfattning : I Sverige finns en beredskapszon och en indikeringszon som sträcker sig 12-15 respektive cirka 50 kilometer runt de svenska kärnkraftverken. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har föreslagit nya beredskapszoner kring kärnkraftverken. LÄS MER