Sökning: "lateral epikondyalgi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lateral epikondyalgi.

 1. 1. Ska excentrisk träning prioriteras vid behandling av lateral epikondyalgi? : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gustav Aronsson; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; fysioterapeut; rehabilitering; tennisarmbåge; excentrisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tennisarmbåge eller lateral epikondylalgi (LE) är ett muskuloskeletalt besvär som drabbar utsidan av armbågen. LE har en prevalens på 1–3 % av hela populationen där majoriteten av fallen är hos individer i åldrarna 35–54 år. LÄS MER

 2. 2. Tejpningstekniker vid lateral epikondyalgi: en systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Lateral epicondylalgia; taping; physiotherapy; systematic review; lateral epikondyalgi; tendinopati; fysioterapi; tejpning; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lateral epikondyalgi är en vanlig åkomma hos den allmänna befolkningen, ofta med långvarig smärta och funktionsnedsättning som följd. I dagsläget finns ingen konsensus om vilken behandling som är bäst vid epikondyalgi, men tejpning anses minska smärtan och underlätta rehabiliteringen. LÄS MER

 3. 3. Effekten av excentrisk träning vid epikondyalgi-en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Jonna Niemelä; [2020]
  Nyckelord :Epicondyalgia; tennis elbow; tendinopathy; eccentric training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tendinopati är en vanlig diagnos hos patienter inom primärvården, en av de vanligare formerna av tendinopati är epikondyalgi. Det är oklart vad som är den mest effektiva behandlingen för epikondyalgi. Studier har visat lovande resultat av enbart excentrisk träning (ET) samt som del av kombinationsbehandling. LÄS MER