Sökning: "latinamerika studier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden latinamerika studier.

 1. 1. "Man" utan men : Manliga sexuella identiteter i tre olika latinamerikanska kontexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Alolo Jacqueline; [2013]
  Nyckelord :Maskulinitet; heteronormativitet; homosexualitet; Brasilien; Dominikanska republiken; Mexiko;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från hypotesen att det finns en traditionell modell för manlig homosexualitet i Latinamerika. Med studien vill man undersöka ifall modellens mall stämmer överens med de fallen som analyseras. Forskningsfrågorna som styr undersökningen är 1 Hur väljer män som har samlag med män att identifiera sig sexuellt? 2. LÄS MER

 2. 2. Spanskämnets litterära kanon : En analys av gymnasieskolans läroböcker i spanska 1932-2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Myrbäck; [2012]
  Nyckelord :kanon; kanonbildning; maktfaktorer; läroböcker; spanska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det svenska spanskämnets kanon på gymnasiet, hur den ser ut och hur den förändrats över tid. Detta genom att studera 77 läroböcker för gymnasiet, för att se vilka författare som förekommer i dessa, och på så sätt fastställa spanskämnets kanon. LÄS MER

 3. 3. Star of Hope International : Fundacion Evangelica El Buen Pastor, Presidencia Roque Saenz Peña Argentina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Södertörns högskola

  Författare :Sonja Rosina Ayeb Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Argentina; Kulturstudier; Biståndsarbete; Fadderverksamhet; Minoritetsproblematik;

  Sammanfattning : Praktik som en del av min utbildning var inte enbart ett försök att tillämpa min kunskap på arbetsmarknaden utan även en försvarsstrategi. För mig har praktiken verkat underlättande då utvecklingen ifrån skolbänken till arbetslivet naturliggjordes. LÄS MER

 4. 4. Urban Agriculture i den hållbara staden : en fältstudie i Managua

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna Eklund; Camilla Björk; [2007]
  Nyckelord :Urban Agriculture; odling; urbanisering; fattigdom; livsmedelsbrist; kostrelaterade sjukdomar; Managua; Nicaragua; folkhälsa; demonstationsprojekt; Havanna; Kampala; skola; bistånd; mikrofinansiering; urban hållbarhet; PRODEL; fältstudie;

  Sammanfattning : The way we design our cities today will affect the living conditions for future generations. Planning as a discipline can become crucial to attain a sustainable urban development with an increased quality of life among the urban population and an improved environment. LÄS MER

 5. 5. Inflationens och demokratins påverkan på inkomstklyftor : En studie av Latinamerika under åren 1976-1993

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marlene Larsson; [2006]
  Nyckelord :Inkomstklyftor; Demokrati; Inflation; Latinamerika; Ginikoefficient;

  Sammanfattning : Inkomstklyftor hindrar en ekonomis utveckling på flera sätt. Senare studier fokuserar påinflation och demokratins påverkan på inkomstklyftor. Resultaten är dock inte självklara ochskiljer sig beroende på studien som genomförts. LÄS MER