Sökning: "lattice"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet lattice.

 1. 1. Fitting the three loop pion mass and decay constant to lattice data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Alexandra Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Chiral Perturbation Theory; Lattice QCD; pion mass; decay constant; three loop fit.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We perform a fit to three loop order (NNNLO) in Chiral perturbation theory of the pion mass and decay constant. In particular we investigate if the NNNLO fit is an improvement of the fit to two loop order (NNLO) to lattice QCD data, which was done in a lattice gauge group collaboration. LÄS MER

 2. 2. Mechanical properties of SiC nanowires with polytypes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anders Vesti; [2019]
  Nyckelord :atomistic modeling; nanowires; molecular dynamics; simulation; SiC; silicon carbide; fracture behavior; nanomechanics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this report, we model the mechanical properties and fracture behavior of SiC nanowires with different polytypes using Molecular Dynamics (MD) simulations. The mechanical properties investigated are the Young’s modulus, the maximum tensile stress and the fracture strain. The three polytype tested are SiC (3C), (2H) and (4H). LÄS MER

 3. 3. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER

 4. 4. Methods for modelling lattice structures

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Avd.)

  Författare :Mona Kouach; [2019]
  Nyckelord :Lattice structures; Finite element method; Homogenization; Representative volume element;

  Sammanfattning : The application of lattice structures have become increasingly popular as additive manufacturing (AM) opens up the possibility to manufacture complex configurations. However, modelling such structures can be computationally expensive. LÄS MER

 5. 5. Automated Orienting of Water Molecules in Neutron Crystal Structures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Axl Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Teoretisk kemi; Theoretical chemistry; Crystallography; Neutron crystallography; X-ray crystallography; Phenix.refine; Method development; Model improvement; Chemistry;

  Sammanfattning : A protein’s function is directly related to its structure, which is in a water medium where it is affected by hydrogen bonds and the hydrophobic effect. These interactions are in turn dependent on the water molecules’ orientations around the protein. Therefore, it is vital to have correct orientations for the water molecules. LÄS MER