Sökning: "laundry systems"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden laundry systems.

 1. 1. Möjligheten att använda Viträsket som vattentäkt : En studie om Runmarös vattensituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Aspegren; Regina Rutegård; [2021]
  Nyckelord :Runmarö; freshwater; seawater; water source; community facility; Runmarö; grundvatten; sjövatten; vattentäkt; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Sveriges miljömål och FN:s globala miljömål pekar båda på att en god vattenkvalité samt ett hållbart uttag av sötvatten är önskvärt. När allt fler människor flyttar ut permanent till skärgården så ökar också uttaget av grundvatten, speciellt under sommarhalvåret då även sommargäster är på besök. LÄS MER

 2. 2. Separation of microfibers from laundry waste water by hydrocyclone : In cooperation with Electrolux Professional

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Cecilia Carolina Lorentzon; [2021]
  Nyckelord :microfiber separation; microfibre separation; hydrocyclone; hydrocyclonic separation; microfibers; microfibres; laundry effluent; laundry waste water; laundry wastewater;

  Sammanfattning : Microfibers, textile fibres shorter than 5 mm, and are shed from fabrics during wear and released into the laundry effluent during washing. When passed through the wastewater treatment plant (WWTP), they adsorb toxins, heavy metals and pathogens before being released into the environment. LÄS MER

 3. 3. Analysis of computers for controlling a laundry network system

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ane Perez de Arenaza; [2019]
  Nyckelord :laundry system; computer performance; Industrial PC; benchmark testing; performance monitor;

  Sammanfattning : This document describes the work for the master’s thesis in Electrical Engineering carried out at Electrolux Laundry Systems. In this project the computers that control the laundry system have been compared in order to verify the performance of the whole system. LÄS MER

 4. 4. Studie av process och maskinduglighet på Electrolux Laundry Systems plåtberedningsmaskiner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jonatan Hansson; Jonas Duong; [2019]
  Nyckelord :Duglighet; Duglighetsstudie; Cpk; Kvalitetsutveckling; Plåtberedning; Statistisk processtyrning;

  Sammanfattning : Inom industriell tillverkning har alla maskiner en teoretisk duglighet. Den skiljer sig däremot från den faktiska när den sätts i en process, där påverkas dugligheten av samtliga resurser i processen. Electrolux Laundry Systems har problem i sin plåtberedning som beror på att dugligheten bland plåtberedningens maskiner är okänd. LÄS MER

 5. 5. Vägval för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karl Englund; Anna Jarmander; Jakob Forsgren; Adela Toranian; Stina Perman; Tove Gannholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ​Uppsala är en av åtta städer som på begäran av regeringen valts ut för uppdraget hållbar stadsutveckling. Projektet arbetar med stadsdelen Bergsbrunna i Uppsala där kommunen planerar att exploatera. Området planeras att täcka Uppsalas södra delar. LÄS MER