Sökning: "law d"

Visar resultat 11 - 15 av 619 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 11. Att hjälpa utan att stjälpa - Materiell processledning och rättegångsfel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt en. civil procedure ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under förberedelse och huvudförhandling i svenska rättssalar är domaren skyldig att bedriva så kallad materiell processledning, d.v.s. genom frågor och påpekanden se till att målet blir tillfredsställande utrett. LÄS MER

 2. 12. Meme-dödar-direktiv eller kreatörernas upprättelse? : En analys av Copyright-direktivets artikel 17 (f.d. 13)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Lillhager; [2019]
  Nyckelord :Copyright directive; CDSM directive; IP law; EU; memes; article 17; upload filter; upphovsrätt; upphovsrättsdirektivet; CDSM-direktivet; EU; memes; artikel 17; uppladdningsfilter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER

 4. 14. State Terrorism in practice: The Guatemalan coup d’état in 1954

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Rodriguez Alvarez; [2019]
  Nyckelord :Terrorism; State Terrorism; Guatemala; Coup d’état; Theory Elaboration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis challenges the idea that terrorism is only used by non-state actors. I argue states can and have used terrorism on multiple occasions because terrorism is simply a strategy of violence and can thus be used by anyone. LÄS MER

 5. 15. Egendomsskyddet vid tvångsvisa fastighetsregleringar mellan åren 1996 och 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ruth Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd; regeringsformen; Europakonventionen; fastighetsreglering; tvångsvis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att beskriva rättsläget i Sverige med avseende på tvångsvisa fastighetsregleringar från tiden för Europakonventionens inkorporering i svensk lagstiftning till NJA 2018 s. 753. LÄS MER