Sökning: "law d"

Visar resultat 6 - 10 av 619 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 6. A History of Rule by Divine Law among Semitic Cultures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karl Bjur; [2020]
  Nyckelord :History; Islam; Arabic; Judaism; Hammurabi; Akkadian; State; Divine law; Sharia; Halakha; Aksum; Ethiopia; Empire; Didascalia; Theocracy; Theonomocracy; Semitic; Israelite; Al-Māturīdī; Al-Māwardī; Religious History; Middle-east; Africa; Kitāb al-Tawḥīd; Māturīdīya; Rulership; Oriental; Despotism; Absolutism; Cultural Darwinism; Comparative oriental studies; Cross-cultural study; Orientalism; Large-scale History; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This is a comparative study of several widespread and canonical texts from the lowlands of the Middle East and North Africa, with regard to historically reoccurring interconnected traits of ideal state structure among cultures, where Semitic languages have been main languages of communication from the 18th century BC to the modern day. The study is of reoccurring ideals of state structure with defined limits and causes for its existence across several Semitic speaking cultures. LÄS MER

 2. 7. Ändring i hemmet för utökad tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Zohal Hosseini; [2019]
  Nyckelord :availability; home remodeling; renovation; inaccessibility; reconstruction; building construction; tillgänglighet; ombyggnad av hem; renovering; otillgänglighet; rekonstruktion; byggnadskonstruktion;

  Sammanfattning : Accessibility is an important factor to consider when it comes to new construction, remodelling or extension of housing. Considering the fact that the number of elderly people will increase in the coming years, must accessibility of housing be increased. LÄS MER

 3. 8. An introduction to some ordinary differential equations governing stellar structures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Yani di Giovanni; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The Lane-Emden equation is a non-linear differential equation governing the equilibrium of polytropic stationary self-gravitating, spherically symmetric star models; $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\theta }{d\xi }}}\right)+\theta ^{n}=0.$$ In the isothermal cases we have the Chandrasekhar equation: $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\psi}{d\xi }}}\right)-e^{-\psi}=0$$ After having derived these models, we will go through all cases for which analytic solutions are achievable. LÄS MER

 4. 9. “Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sahra Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :meat; meat substitutes; animal-based meat; plant-based meat; performance; practice; commensality; narrative theory; semiotics; memory; food memory; ritual; myth; embodied memory; mocked meat; meat analogs; plant-based eating; MACA; food; food studies; cultural analysis; cultural habits; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. LÄS MER

 5. 10. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER