Sökning: "law medical"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden law medical.

 1. 1. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i förhållande till fysisk och psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Friberg; [2021]
  Nyckelord :arbetsanpassning; avskedande; omplacering; personliga skäl; rehabilitering; sjukdom; uppsägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the employers rehabilitation responsibility in relation to employees that suffer from physical or psychological illness, from a labour law perspective, to gain an understanding whether the rehabilitation responsibility is interpreted in different ways. Therefore, the research question was “how is the employers rehabilitation responsibility assessed and its boundaries in relation to physical and psychological illness?”. LÄS MER

 2. 2. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 3. 3. Exhibiting transparency without opening the 'Black Box' - Balancing act between Data Protection and Trade Secrets Rights in Solely Automated Decision-Making AI system in Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Christensen; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Automated Decision-Making; Transparency; Data Protection; GDPR; Trade Secrets; TSA; Balancing Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What was once called science fiction has developed over the years to be one of the most strategic technologies of the 21st century – artificial intelligence (AI) is real. The rapid digitalization has opened new pathways in Swedish healthcare, by increasing productivity and the effectiveness of care delivery as well as helping more patients in receiving better care. LÄS MER

 4. 4. Triaden som bevis för skakvåld - En undersökning av domstolarnas bevisvärdering efter NJA 2014 s. 699

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; fri bevisvärdering; bevisvärdering; beviskraft; bayesiansk bevisvärderingsmetod; skakvåld; triaden; shaken baby syndrome; abusive head trauma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Länge ansågs en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan, innebära att ett barn hade blivit skakat. Triaden uppfattades även av svenska domstolar som stark bevisning för att ett barn blivit skakat och det finns flera fall där den tilltalade dömts med enbart triaden som bevisning. LÄS MER

 5. 5. Lämpliga material för textila kärlimplantat : Kartläggning av kliniskt dokumenterade alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Ljungberg; Amanda Martvall; [2020]
  Nyckelord :blood vessels; biocompatibility; FDA; compliance; vascular implants; synthetic polymers; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft; blodkärl; biokompatibilitet; FDA; komplians; kärlimplantat; syntetiska polymerer; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft;

  Sammanfattning : En tredjedel av alla bypass-operationer leder till att kärlimplantaten slutar fungerar inom ettårs tid. En anledning till detta är bildandet av ogynnsam vävnad som sker i form av ärrbildning efter implantationen. Ärrvävnaden orsakar nya förträngningar vilket leder till ett försämrat blodflöde. LÄS MER