Sökning: "layout analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden layout analysis.

 1. 1. Utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem genom cykeltidshantering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Gardelin; Johannes Kautto; [2019]
  Nyckelord :Prestandakrav; cykeltidshantering; processutformning.;

  Sammanfattning : Theoretical findings show that only 25 percent of manufacturing companies in major industrialized countries like the US, Canada and Germany use process and cycle time management to streamline operations. In this thesis, the main purpose is to clarify the importance of continuous measurements and analyzes of cycle times, by highlighting different relations between cycle time management and the performance of a production system. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av en rengöringsprocess i en produktionslinje : Kompakt tvättkonstruktion som ersätter befintlig tvättanläggning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :William Lundström; [2019]
  Nyckelord :Designprocess; designprocessen; konstruktion; rostfritt; tvättunnel; ånga; vattenånga; rengöring; alkalisk; edupack; tvål; tvålning; trädteknik; kompakt; tvättkonstruktion; pia;

  Sammanfattning : Den här rapporten dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet iinnovationsteknik och design. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utförs vårterminen2019 vid Karlstads universitet. Projektet har genomförts i samarbete med RZ Zampart AB. LÄS MER

 3. 3. Lyftverktyg för att balansera vikt : Lyftverktyg till Falcken Forshaga

  M1-uppsats,

  Författare :Gustav Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Falcken Forshaga Lyftverktyg produktutveckling examensarbete Gustav Emanuelsson Karlstad Universitet;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete vid Karlstads Universitet för högskoleingenjör inom maskinteknik. Projektet har genomförts på Falcken Forshaga utanför Karlstad. Falcken Forshaga är ett nystartat företag som konstruerar och tillverkar lyftverktyg till betongindustrin. LÄS MER

 4. 4. Analys av kapacitetpotential och produktionslayout i robotcell : Examensarbete utfört på Swepart Transmission AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Gasslander; Nasrin Posae; [2019]
  Nyckelord :Overall equipment effectiveness; OEE; TPM; Kapacitetsanalys; Flaskhalsteori;

  Sammanfattning : This thesis is done at Swepart transmission AB in Liatorp. Swepart is a manufacturing company of transmission solutions. As customer demands and production volumes increase, it results in higher requirements on the production. LÄS MER

 5. 5. Experimental Study of Heat Transfer Coefficient and Film Cooling Effectiveness

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ke Li; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibility to evaluate the film cooling thermal performance on flat plate using Thermochromic Liquid Crystal. After an introduction of the basic concept and background of gas turbine blades film cooling and Thermochromic Liquid Crystal, a thorough explanation of four methods is presented. LÄS MER