Sökning: "layout beskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden layout beskrivning.

 1. 1. Bildande av tredimensionella fastigheter i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nathalie Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Three-dimensional property; property formation; three-dimensional property formation; Tredimensionella fastigheter; fastighetsbildning; Tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar skillnader i lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning i Sverige och Finland. Först sker en generell beskrivning av olika sorters tredimensionell fastighetsindelning för att sedan gå över till bildandeprocessen i Sverige samt i Finland. LÄS MER

 2. 2. Design of a weight optimized casted ADI component using topology and shape optimization

  Master-uppsats, KTH/Maskin- och processteknologi

  Författare :JOSEPH JUNIOR CHAKKALAKKAL; [2018]
  Nyckelord :ADI materials; Topology optimization; Shape optimization; casting simulation; Weight Optimization; ADI-material; Topologioptimering; Parameteroptimering; gjutsimulering; viktoptimering;

  Sammanfattning : Structural Optimization techniques are widely used in product development process in ‘modern industry’ to generate optimal designs with only sufficient material to serve the purpose of the component. In conventional design problems, the design process usually generates overdesigned components with excess material and weight. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av plockningsprocessen i tvätterier : Fallstudie hos Berendsen, Ockelbo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kevin Höglenius; Denis Kovac; [2018]
  Nyckelord :Layout; picking-process; batch-picking; laundry; order-picking; Layout; plockningsprocess; bulkplockning; tvätteri; orderplockning;

  Sammanfattning : In addition to transport within the business, stock management is one of the largest expenses in the supply chain. Within stock management the picking process takes place. It's important that this process works well because many other factors depends on the picking being efficient. LÄS MER

 4. 4. Representation av preventivmedel på svenska hemsidor – En visuell analys i vilken utsträckning informationen är könsneutral eller könsspecifik från olika avsändare

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lykke Sjödin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen grundas i en beskrivning av den rådande preventivmedeldiskursen i Sverige. Syftet med uppsatsen är att studera hur den rådande preventivmedelsdiskursen representeras på två stora svenska hemsidor med information om preventivmedel. LÄS MER

 5. 5. Länken mellan projektering och APD-planering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Zahra Al-Mosawi; Adam Aliwi; [2017]
  Nyckelord :APD-planering; Projektering; Planering av byggarbetsplatsen;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att vi bygger i stadskärnorna blir APD-planen ett verktyg de större byggprojekten inte klarar sig utan. Antingen görs den i 2D eller i 3D. LÄS MER