Sökning: "layout uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden layout uppsats.

 1. 1. ”Äghornas kringgiärde är af steen” : Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oscar Hagbard; [2019]
  Nyckelord :Äskhult; Hägnader; Hallands landsbeskrifning; 1700-tal; Lantmäterikartor; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Placeringen av grafiska komponenter och dess påverkan på upplevt förtroende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maximilian Auer; Linn Pagès Billai; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Förtroende; Tillit; Trovärdighet; Layout; Grafisk formgivning.;

  Sammanfattning : I takt med att e-handeln ökar så påverkas kundernas köpvanor. Detta har i sin tur lett till att företagens säljbeteende har förändrats. Att bygga upp förtroende gentemot kunder är grundläggande eftersom en ökad trovärdighet inte bara eliminerar känslan av osäkerhet utan även bidrar till en ökad köpintention. LÄS MER

 3. 3. Barnet inom rättsväsendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; vittnespsykologi; straffrätt; sakkunniga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid brott mot barn och då barn står som vittne saknas ofta andra vittnen och annan teknisk bevisning. Här ställs inte bara krav på domstolarnas kompetens utan även den psykologiska kunskapen vid utredningar då barnets utsaga kan vara den enda bevisningen att tillgå. LÄS MER

 4. 4. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Nyckelord :digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Sammanfattning : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. LÄS MER

 5. 5. En programtrohetsstudie av "Strategi"-en föräldrautbildning för föräldrar till adhd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :René Beekhuis; Viktoria Koistinen; [2018]
  Nyckelord :ADHD; psychoeducation; adherence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this exame was to make a study to measure the compliance of the psychoeducative parenting education Strategi. Strategi parenting education refers to parents and close ones whose children have been diagnosed with ADHD. LÄS MER