Sökning: "lca analys"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden lca analys.

 1. 1. Assessing environmental impacts of a packaging product when transitioning towards Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ted Forslund; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Life Cycle Assessment; Eco-Design; Pallet; Packaging; Cirkulär Ekonomi; Livscykelanalys; ekodesign; förpackning; pall;

  Sammanfattning : Packaging is a fundamental part of the life cycle of products and today´s life. Its purpose is to protect and maintain the function of the goods during different stages of the life cycle. Hence, the packaging needs to fulfil the functional demands to contribute to a sustainable life cycle of the specific product (Muthu, 2016). LÄS MER

 2. 2. Construction and demolition waste in Helsinki : Case study of the circular economy hub HSY Ekomo

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Wikström; [2018]
  Nyckelord :Waste Management; Material Flow Analysis; European Union Waste Framework Directive; Construction and Demolition Waste; Circular Economy;

  Sammanfattning : The limited amount of natural resources on our planet has been actively discussed during the past decade. Recycling materials is becoming increasingly important in order to benefit the economy and the environment. LÄS MER

 3. 3. LCA och LCC på olika material till fasad och stomme i parkeringshus i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Melina Svensk Larm; Johannes Allringer Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen står för en stor del av miljöpåverkan både i Sverige och övriga världen. Även en stor del av världens totala materialanvändning står byggbranschen för. En LCA (livscykelanalys) är en metod som används för att kunna redovisa en produkt eller aktivitets miljöpåverkan över hela dess livscykel. LÄS MER

 4. 4. Optimal tjocklek av isoleringsmaterial i en energieffektiv byggnad : Minimering av primärenergianvändning, växthuspotential och kostnad ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :OLIVIA KRAKAU; VIKTOR LA TORRE RAPP; [2018]
  Nyckelord :LCA; passive housing; energy calculations; optimization; LCA; passivhus; isoleringsmaterial; energiberäkningar; optimering;

  Sammanfattning : I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för nära en femtedel av koldioxidutsläppen och en tredjedel av energianvändningen varav en stor del kommer från uppvärmning av byggnader. Ett tillvägagångssätt för att minska energibehovet i bostäder är genom krav på energieffektivitet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsutvärdering - LCSA Analys : av trucksystem inom intern materialhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Erik Dahlberg; Weronica Fohlén; [2018]
  Nyckelord :sustainability evaluation; LCSA; LCA; LCC; SLCA; forklift systems; co2 equivalent; hållbarhetsutvärdering; LCSA; LCA; LCC; SLCA; trucksystem; koldioxidekvivalentutsläpp;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer väljer att jobba med hållbar utveckling, på grund av att det kan ses som en konkurrenskraft. Att arbeta med hållbar utveckling kan innefatta att utföra hållbarhetsutvärderingar, vilket kan göras genom metoden LCSA analys. LÄS MER