Sökning: "leader-member exchange theory"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden leader-member exchange theory.

 1. 1. Leadership and Responsibility towards the key stakeholders of Municipally Owned Corporations : how organisational ambidexterity mediate the relationship between performance drivers and MOCs performance in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mishael Amo-Mensah; Benjamin Ofei; [2020]
  Nyckelord :Public governance; managerial autonomy; managerial relationship; service quality; human resource performance and organisational ambidexterity;

  Sammanfattning : Municipally Owned Corporations (MOCs) have several interest groups because they are established to serve the public interest. These stakeholders including citizens expect MOCs to deliver high-quality service. MOCs, on the other hand, need to attract and retain the best talents to pursue their mandate. LÄS MER

 2. 2. Leader Member Exchange Theory and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study in a Vietnamese Organization

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Quynh Le Thi Bao; Taha Javaid; [2020]
  Nyckelord :Psychological contract; Psychological contract fulfillment; Psychological contract violation; Employment contract; Leader-Member exchanges;

  Sammanfattning : Background:  Leader member exchange (LMX) theory focuses on the different associations established by the leaders with their followers through a system of exchanges (high quality and low exchanges), whereas a psychological contract is a tacit agreement between the employer and employee and comprises of employee's beliefs regarding the mutual obligations between the employee and an employer. Since an organization communicates and negotiates through its representatives which indicates people in managerial positions, it is meaningful to draw that the relationship quality between employee and their supervisors may affect the tacit agreement between the employee and organization. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mian Ijaz Anwar; [2020]
  Nyckelord :Personalomsättning; Förskola; Personal; LMX leader member exchange theory;

  Sammanfattning : Abstract Personalomsättning i svenska förskolor har ökat kraftigt under de senaste åren. Forskning visar att hög personalomsättning kan påverka negativt när det kommer till barns utveckling och lärande. Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka faktorer för personalomsättning i Malmös förskolor under en viss period. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap - ett kugghjul i maskineriet! - En flermetodsstudie om ledarskap inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Nilsson; Karin Kullander; [2019-09-02]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : There seems to be a lack in research studies concerning leadership within the manufacturing industry, especially regarding transformational and transactional leadership and also the relationships between managers and co-workers. Looking into the work organization of the manufacturing industry, often controlled by lean production principles and just-in-time production, one could assume that the transactional leadership is desired. LÄS MER

 5. 5. Svenska restaurangarbetares välmående, avsikt att lämna jobb och upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Daniel Karlström; Aphisit Kulachanpeng; [2019]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; turnover intention.; Ledarskap; Leader-member exchange theory; turnover intention; trivsel; restaurang.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER