Sökning: "leadership intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden leadership intelligence.

 1. 1. The Dark Side of Emotional Intelligence within a Company Context : A multiple case study exploring the dark side of emotional intelligence within Swedish companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anna Carlsson; Linnéa Lyrbäck; [2019]
  Nyckelord :Emotional Intelligence; The Dark Side of Emotional Intelligence; Emotional Manipulation; Emotional Management;

  Sammanfattning : Background:The society of the 21st century is shaped by a highly competitive environment and a vast amount of uncertainties. To stay competitive and up to date, people must manage other people and their emotions with excellence. LÄS MER

 2. 2. Ledarens emotionella intelligens och arbetsgruppens autenticitetsklimat : En utforskande studie om arbetsgrupper som har emotionella arbeten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jörgen Lehmivaara; Emma Pakkala; [2019]
  Nyckelord :climate of authenticity; emotional intelligence; emotional labor; emotional demands; leadership; autenticitetsklimat; emotionell intelligens; emotionellt arbete; emotionella krav; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie, som är av utforskande karaktär, förenar de två forskningsområdena emotionell intelligens och autenticitetsklimat. Studien syftar till att undersöka om ledares emotionella intelligens har betydelse för autenticitetsklimatet i arbetsgrupper som har emotionella arbeten. LÄS MER

 3. 3. The Hidden Ingredients of Team Performance : A conceptual model for emotional intelligence, self-leadership and team performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mert Duruk; Ekin Topcu; [2019]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotional intelligence competencies; self-leadership; self-leadership strategies; team; team performance;

  Sammanfattning : Due to globalization and increasing complexity within the business environment, teams have become a way of life for many organizations in order to generate higher performance and sustain competitive advantage. Organizations, however, may fail to fully benefit from teams despite all the investment and efforts that they make. LÄS MER

 4. 4. Factors for Accelerating the Development Speed in Systems of Artificial Intelligence

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Akshitha Kancharla; Akhil Pannala; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Traditional Software Engineering; factors; development speed; antecedents;

  Sammanfattning : Background: With the increase in the application of Artificial Intelligence, there is an urge to find ways to increase the development speed of these systems (time-to-market). Because time is one of the most expensive and valuable resources in software development. Faster development speed is essential for companies to survive. LÄS MER

 5. 5. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER