Sökning: "leadership program"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden leadership program.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 2. 2. Lärarens roll i mindre musikgrupper : En intervjuundersökning av ensemblelärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Strandman; [2019]
  Nyckelord :group teaching; ensemble teaching; upper secondary school; teacher role; interviews; socio-cultural perspective; gruppundervisning; ensembleundervisning; gymnasieskolan; lärarrollen; intervjuer; sociokultu-rellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur några afroensemblelärare på gymnasiets estetiska program arbetar för att stimulera gruppdynamiska processer i sin undervisning. Tidigare litteratur i ämnet belyser begreppen grupp och gruppdynamik, roller i gruppen, den musicerande gruppen samt att leda en grupp. LÄS MER

 3. 3. Instructional Designers’ and Faculty Learners’ Experiences with Online Course Development Program at a Jesuit University.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Marcin A. Wojnar; [2018-07-04]
  Nyckelord :motivators and inhibitors of online teaching; online faculty experiences; distance education; e-learning; flipped classroom; teaching online; online education; activity theory;

  Sammanfattning : The use of instructional technology in higher education has been growing at astounding rate worldwide, attracting students from diverse geographical locations, beyond the traditional reach. Considerable research exists that explored the strengths and challenges associated with online education and the desirable faculty skills related to online teaching. LÄS MER

 4. 4. Influencing factors on the implementation and integration of strategic improvement systems in multinational corporations: A case study of Volvo Production System in geographically dispersed subsidiaries within Volvo Group Trucks Powertrain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Rydin; Jessica Millegård; [2018-07-03]
  Nyckelord :Company-specific production systems; XPS; strategic improvement programs; VPS; lean programs; program management;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. ”Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig”  : En kvantitativ studie av enhetschefers agerande inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Andersson; Tova Andréasson; [2018]
  Nyckelord :First line manager; leadership; elderly care; education; actions; guidance documents.; Enhetschef; ledarskap; äldreomsorg; utbildning; agerande; styrdokument.;

  Sammanfattning : Authors: Tova Andréasson & Sofia Andersson Title: Social work degree or other academic education that the employer considers equivalent - A quantitative study of first line managers' actions in elderly care. [Translated title] Supervisor: Lars Sörnsen Assessor: Kerstin Arnesson Previous research shows that first line managers in elderly care act in different ways and it can affect both employees and the elderly. LÄS MER