Sökning: "leadership qualities"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden leadership qualities.

 1. 1. Uppfattas ledarbeteenden olika utifrån chefens kön och ålder?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Arvid Johansen; Rebecca-Louise Forsgren; [2022]
  Nyckelord :leadership; age; gender; leadership qualities; perceived leadership;

  Sammanfattning : Könets relation till uppfattat ledarskap har studerats i decennier. Vissa studier framför motsättningen mellan den kvinnliga könsrollen och ett uppfattat effektivt ledarskap, andra studier menar att det inte föreligger skillnad beträffande hur ledarskap mellan könen uppfattas. LÄS MER

 2. 2. ''Att knuffa i rätt riktning'' : Ledarskapets betydelse för den upplevda arbetsmotivationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Fabian Jansson; Jesper Månsson; [2022]
  Nyckelord :Leadership Work-motivation Organizational leadership Manager characteristics Motivating work behavior; Ledarskap Arbetsmotivation Organisationsledarskap Chefsegenskaper Motiverande arbetsbeteende;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studiens syfte var att undersöka ledarskapets betydelse för arbetsmotivationen. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. Dessa analyserades genom en induktiv tematisk analys som resulterade i fyra huvudteman. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors och mäns effektiva ledarskap i fastighetsmäklarbranschen : En kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julie Izabell Metto; Ali Siala; [2022]
  Nyckelord :Women s leadership; men s leadership; effective leadership; leadership qualities; the real estate industry; employee perspective.; Kvinnors ledarskap; mäns ledarskap; effektivt ledarskap; ledaregenskaper; fastighetsmäklarbranschen; medarbetarperspektiv.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen: en kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar. Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet Företagsekonomi C Författare: Ali Siala och Julie Izabell Metto Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2022-januari Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att försöka förstå hur medarbetarna uppfattar kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 4. 4. Ett uppskattat ledarskap inom restaurangbranschen : Önskvärda egenskaper hos en ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Klara Andersson; Isa Stridh; [2022]
  Nyckelord :Desirable characteristics; transformational leadership; transactional leadership; authoritarian leadership; leader; Önskvärda egenskaper; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; auktoritärt ledarskap; ledare.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate what employees in fine-dining restaurants perceive to be desirable characteristics of a leader based on transformative, transactional, and authoritarian leadership. The study was qualitative and used a deductive thematic analysis with eight semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i en hybridmiljö : En kvalitativ studie om medarbetares syn på en framgångsrik ledare i en hybrid arbetsgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :David Borg; Emil Sundvall; [2022]
  Nyckelord :Leadership; hybrid environment; digitalization; hybrid workgroup; effectiveness; cohesion and communication;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore how employees apprehend leadership qualities to develop an effective, cohesive and communicative workgroup in the hybrid environment. By using the employee’s perspective, it will help us to elucidate what a successful leader is in the hybrid environment. LÄS MER