Sökning: "leadership styles"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden leadership styles.

 1. 1. En kvalitativ studie gällande de ledarstilar som manliga respektive kvinnliga ledare utövar inom svensk offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dragana Klempic; Hannah Utbult; [2022-02-16]
  Nyckelord :leadership; gender; men; women; management; middle management; public sector; leaders; leadership styles;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets betydelse för arbetsmotivation : Millennials arbetsmotivation ur medarbetarens perspektiv baserat på Self Determination Theory och ledarskapsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Amanda Iversen; [2022]
  Nyckelord :Motivation; self determination theory; leadership styles and millennials; Motivation; Self determination theory; ledarskapsstilar och millennials;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur millennials inom servicebranschen upplever att ledarskap har betydelse för arbetsmotivationen. Vi vill med vår forskning förmedla vad som kan vara lönsamt för ledare att ha kunskap om gällande arbetsmotivation för att minska personalomsättning i organisationer. LÄS MER

 3. 3. "Communication is key to understand who we are dealing with" : A case study of managers' internal communication when leading in multicultural settings

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hannah Cangemark; David Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Communication; Internal communication; Multicultural teams; Culture; Communication channels; Communication style; Cultural diversity; Management;

  Sammanfattning : Introduction: Communication is said to be one of the most important yet most challenging aspects of leadership. Today's globalized world creates new dimensions, requirements and higher demands are placed on managers' internal communication in order to be able to handle different cultural aspects and employees. LÄS MER

 4. 4. Impact of Leadership Styles on Employee Performance and Satisfaction in the Fast-food Industry in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Santosh Basnet; Bimala Tiwari; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. To be a female leader, be authentic. : A qualitative comparative study with the purpose of exploring, identifying and creating a greater understanding of how females construct their identity as leaders within male-dominated small and medium enterprises in Sweden and the Netherlands.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Soraya Hamria; [2022]
  Nyckelord :Identity; female leadership; leadership characteristics; leadership styles; obstacles; adaptation; culture; male-dominated industries.;

  Sammanfattning : This study has had the purpose to explore, identify and develop a greater understanding of how females construct their identity as leaders. The focus of this study has been on eight female leaders with sufficient profession, knowledge and experience within male-dominated small and medium enterprises in Sweden and the Netherlands, where a comparison has been made between them. LÄS MER