Sökning: "lean construction"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden lean construction.

 1. 1. Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nellie Jepsson; [2021]
  Nyckelord :Oanvänt byggmaterial; miljö; BIM; Building Information Modelling; hållbarhet; kassering; materialavfall; materialhantering; etiska regler; Lean Construction; unused building materials; environment; sustainability; disposal; material waste; material handling; ethical rules; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which contributing factors that leads to unused and waste materials at the construction sites. What can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce handling. The material that is over today on the projects, how it’s handled and what strategies are there. LÄS MER

 2. 2. Flödeseffektivisering samt slöseriminimering : i en byggarbetsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Celikovic; Amir Karamehmedovic; [2021]
  Nyckelord :lean; bygg; byggeffektivisering;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om renoveringar i miljonprogrammen och hur man kan effektivisera dessa med hjälp av ett Lean inspirerat arbetssätt. Genom studiens gång kommer man att på djupet analysera de arbetsmoment som i nuläget utförs för en totalrenovering av en lägenhet. LÄS MER

 3. 3. "Lean-tänk" hos en byggentreprenör : På uppdrag av NYAB Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; Bygg; Samverkan;

  Sammanfattning : Hela syftet med denna rapport är att undersöka vad som bidrar till att man brukar klassa det generella slöseriet i byggbranschen till i runda slängar 30 procent. Med tanke på att branschen påverkar hela jordens befolkning på ett eller annat sätt och utgör mer än en tiondel av den globala ekonomin, måste det finnas sätt att minska detta slöseri. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys hos beställare i planeringsfasen

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oliver Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Lean; Trafikverket; Slöseri;

  Sammanfattning : The usage of value stream mapping has to a high degree been limited to entrepreneurs in the construction phase, but it might still be possible for the client to use the tool in the planning phase. If so, this opens up for a new efficiency tool to be used by clients, which could enable economical advantages. LÄS MER

 5. 5. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER