Sökning: "lean fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden lean fakta.

 1. 1. Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen : Slöserier och störningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wesam Aldebe; Yacine Tararbit; [2018]
  Nyckelord :Supervisor; site manager; laborer; waste; interference; lean construction; risk management; Just-in-time; Jidoka; PDCA; Arbetsledare AL ; platschef PC ; yrkesarbetare YA ; slöseri; störning; lean construction; riskhantering; Just-in-time; Jidoka; PDCA;

  Sammanfattning : Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. LÄS MER

 2. 2. Standard och reducering av ställtider

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rickard Bädicker; Marcus Ekman; [2017]
  Nyckelord :Optimization; Efficiency; Standardization; Lean; SMED; SPS; Production Planning; Production Development; Optimering; Effektivisering; Standardisering; Lean; SMED; SPS; Produktionsplanering; Produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Ovako är ett globalt stålföretag som har försäljning i Europa, USA och Asien. Deras omsättning under förra verksamhetsåret var 781 milj. Euro. Inom stålindustrin så har det under de sista åren överproducerats stål vilket bidragit till hög konkurrens på stålmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av ett internt materialflöde i en producerande verksamhet : En fallstudie utförd på Växjöfabriken Produktions AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johan Aronsson; Håkan Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Internal logistics; material handling; inventory handling; material flow; process mapping; lean production; muda; wastes; facility planning; Intern logistik; materialhantering; lagerhantering; materialflöde; processkartläggning; lean production; muda; slöserier; produktionslayout;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka vår förståelse för hur slöserier påverkar ett internt material och produktionsflöde i en producerande verksamhet, för att kunna ge förslag på effektiviseringar av denna process. Studien är utförd på företaget Växjöfabriken Produktions AB som är beläget i Växjö och utför skärande bearbetning på gjutgods. LÄS MER

 4. 4. VÄRDEFLÖDESANALYS AV HYDRAULTANKAR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Peter Larsson; Joel Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Lean; värdefödesanalys;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på Preform AB i Laxå. Deras specialitet är legotillverkning av högkvalitativa produkter i tunnplåt, från råmaterial till färdig produkt. LÄS MER

 5. 5. Nytt logistikkoncept för inflöde och lager på Volvo CE, Eskilstuna

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lena Bergquist; [2012]
  Nyckelord :logistik; inflöde; lager; förråd; höglager; logistikcenter; logistikkoncept; materialhantering; Lean Production;

  Sammanfattning : Lean Production har blivit det produktionskoncept som många av dagens företag har som modell när de utformar sina produktionssystem. De första stegen mot ett flödesinriktat ”lean” produktionssystem tas ofta genom att transformera produktionen. LÄS MER