Sökning: "lean leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden lean leadership.

 1. 1. Ecofaith ‘movers and shakers’ : encountering religious ecological hope in action in northeastern Minnesota

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Josie Flatgard; [2020]
  Nyckelord :Human Ecology; Ecotheology; Environmental Stewardship; Hope; Collectives; Social Sciences;

  Sammanfattning : Together, motivated by various belief systems, people are moved to take action regarding environmental issues. In this thesis, the compelling intersection where faith and environmental values meet is examined. LÄS MER

 2. 2. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 3. 3. Högskoleingenjörsutbildning i Industriell ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Berg; Erik Broman; [2020]
  Nyckelord :Värdeflöde; tidsstudie; slöserier; flaskhals; Lean; Agile; SAFe;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen har genomförts ute på Volvo Car’s provbana Hällered Proving Grounds, uppsatsen har som utgångspunkt att studera ett teams aktiviteter och identifiera flaskhalsar. Av resultaten ska författarna komma med återkoppling på förbättringsarbeten för teamet. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bellini; Adam Huru; Pontus Lind; [2020]
  Nyckelord :Lean; gruvindustri; Lean ledarskap; Lean kultur; hinder med Lean; möjligheter med Lean;

  Sammanfattning : Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LÄS MER

 5. 5. Startups; en projektmiljö där kunskapshanteringen har människan i fokus för organisatoriskt lärande : En kvalitativ fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Learning in projects; Organizational Learning; Knowledge Management; Startups; Projektledning; Lärande i projekt; Organisatoriskt lärande; Kunskapshantering; Startups;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka projektmedlemmars upplevelser kring kunskapshantering i projekt hos startupbolag för organisatoriskt lärande. En kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer användes för att besvara vilka faktorer som inverkar på kunskapshanteringen ur perspektivet om psykologisk trygghet. LÄS MER