Sökning: "lean maintenance"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden lean maintenance.

 1. 1. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING AV VÄRDEFLÖDEOCH IDENTIFIERING AV SLÖSERIERFÖR ÄGGPRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Wallin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Värdeflödeanalys; värdeflödeskarta; slöserier; lean;

  Sammanfattning : Dava Foods i Skara har varit anläggningen för det här examensarbetet där de bearbetar ägg i olika former. För det här arbetet har processen där de tillverkar proteindrycker som säljs till dagligvaruhandel legat i fokus. LÄS MER

 3. 3. Dietfoder för viktminskning för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Tochtermann; [2019]
  Nyckelord :övervikt; viktminskning; hund; dietfoder; nutrition; mättnad;

  Sammanfattning : Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av knivhantering i saxar och rullmaskiner

  M1-uppsats,

  Författare :Jonathan Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a summary of a project launched by Stora Enso Skutskär Bruk together with Karlstad universitet as a finishing element on a bachelor degree in mechanical engineering. Stora Enso have today a operationell production of papermass, but with a lot of opportunities for improvement on one of their blocks. LÄS MER

 5. 5. Improvement Strategies in Construction Sites : Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Urban; [2019]
  Nyckelord :Rapid Site Assessment; RSA; Lean; Lean Construction; House-building industry;

  Sammanfattning : The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. LÄS MER