Sökning: "lean mognad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lean mognad.

 1. 1. Den traditionella produktionsplaneringens död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Kullberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report focuses on the planning of production in the construction sector. The objective of the planning is to manage the building process as time and cost effectively possible. Nevertheless the traditional method used by the industry for doing this has been proven to produce waste in resources and time. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av lean-mognaden på två svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Emilie Junefelt; Ellen Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Lean; Mognad; Utvärdering; Leans 14 principer;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to investigate how two Swedish companies conduct their lean work, what similarities and differences they have in their lean-maturity and also how a higher level of lean-maturity can be generated.  To fulfil the purpose the following three questions where formulated: How do the two companies conduct their lean work?What level of maturity do the companies have in their lean-work and what similarities and differences occur between them?What should the companies focus on to reach a higher level of lean maturity? Method - To fulfil the purpose of this thesis a literature review and case study was conducted in two companies. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar mognadsgraden inför en implementering av SMED

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Per Gustafsson; Jari Wisjö; [2014]
  Nyckelord :SMED; Ställtidsreducering; Omställning; Lean; Mognad;

  Sammanfattning : Till följd av globalisering och en växande konkurrens ställs det i dag allt större krav på organisationer. För att möta den hårdnande konkurrensen är det vanligt att företag implementerar olika kvalitetsprogram. Dessa förändringar ses som nödvändiga åtgärder för att kunna bibehålla marknadsandelar och vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Stånga pannan blodig eller plåstra om med lean - en fallstudie av implementeringen av lean på Universitetssjukhuset i Lund

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Alfredsson; Helena Nielsen; Sofia Forss; [2008]
  Nyckelord :lean; sjukvård; kvalitetsfilosofi; service management; tjänsteperspektiv; ledarskap; strategi; beteende; universitetssjukhuset i lund; Organizational science; Organisationsteori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Den svenska sjukvården granskas allt oftare och resultaten pekar ofta på samma sak, resurserna används inte särskilt väl och kunskapen om hur de används saknas. Det finns i ett tilltagande behov av att ändra och förnya arbetssätt samt ta reda på vad patienten verkligen vill, för att utnyttja resurserna som finns på ett bättre sätt samt skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten. LÄS MER