Sökning: "lean nulägesanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden lean nulägesanalys.

 1. 1. Förbättring av arbetsmiljö för en ökad produktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Sanel Mehinagic; Aldin Kunic; [2019]
  Nyckelord :Produktivitet; Arbetsmiljö; Ergonomi; Ordning och reda; Stress; Lean Production; 5-s metoden;

  Sammanfattning : Ett sätt att konkurrera på den globala marknaden är att ständigt utvecklas. Lean Production används för att ständigt utvecklas och minimera slöserier. Om allt är i ordning och reda reduceras slöserier vilket i sin tur främjar en förbättrad arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER

 3. 3. Ökat värdeskapande arbete : Implementering av 5S på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonathan Henriksson; Marcus Henriksson; [2018]
  Nyckelord :5S; Lean; SME; practical implementation; recommendation manual 5S; 5S; Lean; SME-företag; praktisk implementering; rekommendationsmanual 5S;

  Sammanfattning : Syfte: Forskning visar att byggbranschen inte utvecklas i den takt den borde göra sett till produktiviteten. I försök att öka det värdeskapande arbetet försöker företag att implementera metoder som 5S för att minimera slöseri. LÄS MER

 4. 4. Hantering av interna och externa variationer : En fallstudie kring implementering av TWI-JI på Holtab

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Josephine Borensved; Rebecca Burtus Sevemar; Markus Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Variation; Lean Production.;

  Sammanfattning : När en process innehåller variationer är riskerna stora att den producerar kvalitetsbrister och är ineffektiv. Variationer kan orsakas av att operatörer arbetar på olika sätt och därför tar det olika tid för operatörerna att slutföra uppgiften. Oftast finns det även variationer i att slutföra uppgiften för samma operatör. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av komponentupparbetningsflödet på Duroc Rail AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Lean; Flöde; Komponentupparbetning; Värdeflödesanalys; Simulering; Produktionsutveckling;

  Sammanfattning : The thesis comprised 800 hours and was conducted for Duroc Rail from January to June 2018. The company maintains railroad wheelsets through three types of measure; turning, revision and changing of wheels. LÄS MER