Sökning: "lean p"

Visar resultat 11 - 15 av 773 uppsatser innehållade orden lean p.

 1. 11. Hur kan lean production implementeras i ett mindre företag?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Gustav Rosvall; John Palmborg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en filosofi kallad Lean production som handlar om hur ett företag kan optimera sin produktion för högre effektivitet och lönsamhet. Tankesättet kommer ursprungligen från en av världens största biltillverkare Toyota, och har efter framgångarna det medförde hos dem blivit känt inom industrin och används idag runt om i hela världen. LÄS MER

 2. 12. EFFEKTIVARE MATERIALHANTERING I PRODUKTIONEN HOS SMÅBYGGFÖRETAG- MED HJÄLP AV LEAN CONSTRUCTION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry in Sweden has long had higher and increasingproduction costs compared with other industries. Construction costs for housing hasincreased in recent years, while productivity in the construction industry basically isthe same since the 1990s. 10 % of the construction costs relates to inefficient handlingof material. LÄS MER

 3. 13. Den framtida utvecklingen av bioenergi i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Frisk; Sofie Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is one of the largest producers of forest products and the Swedish forest has a great impact on the development of bioenergy in the country. One of the targets for Sweden by 2050 is to be independent of fossil fuels and this study will examine the Swedish forest’s potential to contribute to achieving the target. LÄS MER

 4. 14. Change management i praktiken : En studie om förändringsprocesser på industriföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Blücher; Erik Wendin; [2016]
  Nyckelord :Change management; Organisationsförändring; Industriföretag; Produktivitet; Lean production; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Change managementär ett område som fått allt större uppmärksamhet underde senaste decennierna. Det finns ännu inga exakta svar för hur en förändringbör genomföras då komplexa förhållanden omöjliggör ett definitivt svar. Istället måste varje organisation hitta sitt egna framgångsrecept. LÄS MER

 5. 15. Förbättrande av Punktlighet – ur ett Lean-perspektiv : Avgångspunktlighet för SJ AB Hagalund

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :My Anderberg; [2016]
  Nyckelord :DiVA; publicering; examensarbete; uppsats; Lean; Sex Sigma; Six Sigma; Punktlighet; Visualisering;

  Sammanfattning : I denna rapport har avgångspunktligheten på SJ:s tågdepå i Hagalund undersökts, med som syfte att hitta bakomliggande mönster och orsaker till förseningar.Det teoretiska ramverk som använts är en kombination av Lean och Six Sigma, där managementverktyget Lean har sin grund i optimering av resursutnyttjande och minskande av slöseri. LÄS MER