Sökning: "lean p"

Visar resultat 6 - 10 av 773 uppsatser innehållade orden lean p.

 1. 6. Mot en standardiserad NCC Projektstudio

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Saman Khoogar; [2016]
  Nyckelord :NCC Projektstudio; Lean Construction; Project management; NCC Projektstudio; Lean Construction; Projekteringsmetodik;

  Sammanfattning : Deliver cost-effective and error-free products that meet customers´ demands and needs within the defined time frame, is the project team’s main goal. The modern project management includes tenfold consultants with different expertise that contribute with new knowledge in diverse phases. LÄS MER

 2. 7. Att maxa en kvart : En studie om effektiva tavelmöten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :David Messa; Josefine Apell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean är en benämning från västvärlden av Toyota Produktion System (TPS). Genom att Toyota kontinuerligt förbättrar sitt arbetsätt har de blivit en av världens största biltillverkare. Detta har lett till att flera studier har utförts på Toyota beträffande deras arbetsätt och metoder. LÄS MER

 3. 8. Effektiv kommunikation : En studie av den interna kommunikationen hos SJ AB vid banarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Matilda Lundqvist; Linnéa Thor; [2016]
  Nyckelord :Lean; kommunikation; process;

  Sammanfattning : Since 1990, the number of travels by train has increased by approximately 75 % in Sweden. The necessity of track maintenance has caught the attention of the Swedishgovernment and during the next few years there will be an increase in maintenance. LÄS MER

 4. 9. Application and evaluation of methods for merging user experience design with agilesoftware development

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Eriksson Vikner; [2016]
  Nyckelord :agile software development; user experience design;

  Sammanfattning : Cinnober is an organization that develops advanced software solutions for financial institutions. As a part of the technology toolkit used at Cinnober there is a web framework with which GUI development can be driven from the data available on the server, through configuration rather than development. LÄS MER

 5. 10. Dimensionering av stödmur med utgångspunkt i Lean design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Jakob Holmquist; Simon Stafström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This examination paper has been commissioned by the Tunnel and Bridge unit of Ramböll in Stockholm. The purpose of the report is to describe the procedure of constructing a calculation template in Excel for the designing of a retaining wall, based on the principles of Lean design. LÄS MER