Sökning: "lean process industry"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden lean process industry.

 1. 1. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER

 2. 2. Sustainable HR Practices in Lean Manufacturing

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mouayad Toron; [2022]
  Nyckelord :Sustainable HR practices; lean; lean manufacturing; lean transformation; Veolia-Hydrotec; training; employee retention;

  Sammanfattning : The concept of lean manufacturing dates back to 1990 in the automobile industry. However, its principles were implemented in other industries as well. Lean is also about people; and sustainable HR practices play an important role in the success of lean transformation. This research examines how sustainable HR practices enhances lean manufacturing. LÄS MER

 3. 3. Green and Circular Capital Investments in Production Industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Filip Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Green design; Capital investment design; Production system design; Circular investments; Grön design; Design kapitalinvesteringar; Design produktionssystem; Cirkulära investeringar;

  Sammanfattning : As the concept of sustainability and environmentalism is growing due to new customer demand and regulations, production industry is facing extreme challenges in rethinking their processes and implement sustainability measures. Several companies are taking reactive measures where changes are made on the shopfloor in form of altered operations. LÄS MER

 4. 4. Augmented Reality Supported Learning Process for Operators

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Haranya Joseph Christian; Sofia Mani; [2022]
  Nyckelord :AR; AR in Industry; Industry 4.0; Smart Factory; Lean; Process Development; Augmented Reality; Learning;

  Sammanfattning : Abstract Intro: Conventional training methods are intended to teach and offer the most human way of teaching but is it the most effective and can another method improve or eliminate nonvalue adding activities. This master thesis tackles the difference between traditional training versus AR supported training, studying different aspects of training to see the advantages and disadvantages of the methods. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av armeringsprocessen med hjälp av Lean-metodik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kim Kleczkowski; [2022]
  Nyckelord :Lean; Toyota Kata; PDCA; Reinforcement steel; Process improvements; Sustainability; Lean; Toyota Kata; PDCA; Armering; Processförbättringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgör den avslutande delen i högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktningen industriell ekonomi och produktion och bedrevs i samarbete med Skanska Sverige AB. Studien undersöker hur Lean kan användas för effektivisering av armeringsprocessen av en stödmur genom att tillämpa Kata-metodiken adapterad för byggindustrins kontext. LÄS MER