Sökning: "lean-verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet lean-verktyg.

 1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 2. 2. En start för att uppnå ett så funktionellt och internt materialflöde som möjligt : En fallstudie om hur man kan reducera slöseri med hjälp av lean verktyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tibelya Abdelki; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; arbetsplatsdispositionsplan; samordningsplan.;

  Sammanfattning : I dagens tuffa tillverkningsindustri är det avstor vikt att företag ständigt kan utvecklas och ef-fektiviseras för att öka möjligheterna till att konkurrera med andra företag. En av dem betydande faktorerna för att kunna effektivisera företaget är att logistiken fungerar bra i praktiken samt att man reducerar internt slöseri. LÄS MER

 3. 3. Lean-verktyg i svenska tillverkande företag : -Några företags upplevda påverkan gällande driftsekonomin och miljöprestationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Bång Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; Lean-tools; Usage of lean-tools; Perceived impact; Operating Economy; Flexibility; Dependability; Speed Time in Processes ; Quality; Cost; Environmental Impact; Lean; Lean-verktyg; Användning av lean-verktyg; Upplevd påverkan; Driftsekonomi; Flexibilitet; Pålitlighet; Hastighet Tid i processerna ; Kvalitet; Kostnader; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problemdiskussion: Lean består av en mängd olika verktyg som är skapade för olika ändamål, i syfte att skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra företag. Användandet av metoden kan innebära att det blir bättre kommunikation, större tillit eller förbättringar i driftsekonomin. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialhantering vid montering av gruvpumpar : Med en optimerad layout

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dujlo Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; layout optimering; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a more efficient material flow. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder med tillämpningen av Lean på högskolor : En fallstudie på Högskolan i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pauline Hägglund; Emelie Lindbom; [2020]
  Nyckelord :Lean; Lean Higher Education; Lean Higher Education Institute; Value Stream Mapping; Lean; Lean i högre utbildning; Lean på institut för högre utbildning; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Högskolor och universitet bedriver utbildning och forskning, där sätten för att driva dessa under åren har förändrats. Lean-verktyg och principer har blivit allt vanligare i såväl offentliga som privata organisationer för att söka efter förbättringar och då även i högre utbildning. LÄS MER