Sökning: "leanverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet leanverktyg.

 1. 1. Icke-värdeskapande aktiviteter inom byggservice : En fallstudie av Snitek AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Robin Hajo; Aram Sarkisjan; [2020]
  Nyckelord :Non-value adding activities; Lean; Lean service; Lean tools; Muda; 5S; Icke-värdeskapande aktiviteter; Lean; Lean service; Leanverktyg; Muda; 5S;

  Sammanfattning : Background: The literature on lean service and practical implementation of lean service is very thin, as the use of lean as a tool in service-oriented companies is not as well established as in the industrial and manufacturing sectors. This has created an interest in us to investigate how lean service and lean tools can be adapted to be used in the construction industry. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie: Lean i Outnorths outboundprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jana Gustafsson; Alison Karlsson; Ellen Wiss Gullberg; [2020]
  Nyckelord :Lean; Leanverktyg; 5S; fem varför; process; processkartläggning; outbound;

  Sammanfattning : Abstract Title: Case study: Lean in Outnorth's outbound process Researchers: Jana Gustafsson, Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Helena Forslund Supervisor: Fredrik Lindblad   Background: At the company Outnorth the outbound process, picking and packing to customer, is of great importance. Working with Lean, meaning the strive to eliminate waste, has begun in their outbound process and the researchers had the possibility to complement Outbound's ongoing work. LÄS MER

 3. 3. S-arbetets påverkan på leanslöserier

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Marcus Norgren; Henrik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :5S; Lean; Waste; Waiting; Motion; 5S; Lean; Slöserier; Väntan; Rörelse;

  Sammanfattning : Från den litteratur som studerats tas det upp att 5S anses vara ett av de enklaste leanverktygen för ett företag att implementera, men från en undersökning om 5S av Abolhassani m.fl. (2016) framkom det att endast 49% av de företag som deltagit i deras undersökning hade implementerat 5S. LÄS MER

 4. 4. Processeffektivisering i HMLV-miljö med hjälp av Lean

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Lean; logistic; high-mix-low-volume HMLV ; Production improvement;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är - att genom att kartlägga nuvarande process och identifiera slöserier i den - undersöka om företag inom HMLV-miljöer kan bli mer effektiva genom att använda sig av verktyg och principer inom lean produktion. Utifrån syftet formulerades och besvarades följande två frågeställningar: 1)      Har Lean betydande inverkan även vid produktion av lägre volymer? 2)      Hur kan företag inom HMLV - produktion som tillverkar mot order bli mer effektiva och öka kvaliteten med implementering av Lean? Metod och genomförande: En fallstudie har utförts på ett litet HMLV-företag som tillverkar produkter mot kundorder. LÄS MER

 5. 5. Leanmetoder : Hur värdeflödeskartläggning kan appliceras i tryckeribranschen för att belysa värdeskapande och ickevärdeskapande aktiviteteter för ett produktflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Luckmeier; Tommy Song; [2018]
  Nyckelord :Värdeflödeskartläggning; Lean produktion; Lean management; Nulägeskartläggning;

  Sammanfattning : Företaget som arbetet utförs hos är aktiva inom tryckeribranschen och ligger i västra götalandsregionen. Företaget grundades 1908 och finns representerade i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Koncernen har cirka 6500 anställda och de viktigaste marknaderna är Kina, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. LÄS MER