Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Processeffektivisering i HMLV-miljö med hjälp av Lean

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Lean; logistic; high-mix-low-volume HMLV ; Production improvement;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är - att genom att kartlägga nuvarande process och identifiera slöserier i den - undersöka om företag inom HMLV-miljöer kan bli mer effektiva genom att använda sig av verktyg och principer inom lean produktion. Utifrån syftet formulerades och besvarades följande två frågeställningar: 1)      Har Lean betydande inverkan även vid produktion av lägre volymer? 2)      Hur kan företag inom HMLV - produktion som tillverkar mot order bli mer effektiva och öka kvaliteten med implementering av Lean? Metod och genomförande: En fallstudie har utförts på ett litet HMLV-företag som tillverkar produkter mot kundorder. LÄS MER

 2. 2. Leanmetoder : Hur värdeflödeskartläggning kan appliceras i tryckeribranschen för att belysa värdeskapande och ickevärdeskapande aktiviteteter för ett produktflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Luckmeier; Tommy Song; [2018]
  Nyckelord :Värdeflödeskartläggning; Lean produktion; Lean management; Nulägeskartläggning;

  Sammanfattning : Företaget som arbetet utförs hos är aktiva inom tryckeribranschen och ligger i västra götalandsregionen. Företaget grundades 1908 och finns representerade i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Koncernen har cirka 6500 anställda och de viktigaste marknaderna är Kina, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. LÄS MER

 3. 3. Processoptimering genom ställtidsreducering med leanverktyg

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Meron Negash; Younes Jebari; [2018]
  Nyckelord :Process Optimization; SMED; Standby Reduction; LEAN; Production Enhancement; CIP; 5S; Kotter s eight‐step model; Manufacturing Enhancement; Processoptimering; SMED; ställtidsreducering; LEAN; produktionseffektivisering; CIP; 5S; Kotters åttastegsmodell; tillverkningseffektivisering;

  Sammanfattning : Hos Coca‐Cola European Partners är efterfrågan hög på varierande produkter, vilket göratt flödet består av flera omställningar från att producera en viss produkt till en annan.För att säkerhetsställa att produktionseffektiviteten är hög, bör tiden på momenten somej är värdeadderande minimeras. LÄS MER

 4. 4. Modifying Lean Production for Implementation in Production of Digital, Customized Products

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan

  Författare :Emmeline Kemperyd; Susanne Mideklint; [2014]
  Nyckelord : lean-koncept och leanverktyg ; kaikaku ; just in time ; jidoka ;

  Sammanfattning : PurposeTo evaluate how lean production should be modified to be suitable for implementation in the production of digital, customized products and how the first phase of this implementation can be conducted.Research QuestionsRQ1: What constitutes waste when producing digital, customized products, and to what extent can the waste be eliminated?RQ2: Which lean concepts and tools are suitable to apply in the production of digital, customized products?RQ3: What steps are necessary for initial implementation of lean production for production of digital, customized products, and how should they be prioritized?MethodologyThe empirical findings are the result of a single case study focused around in-depth analysis and understanding of concepts and relationships. LÄS MER

 5. 5. Leanbaserad effektivisering av prefabricering av betongväggar : – förbättringar i tillverkningsprocesserna för produkter som konstrueras mot order

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Stjernström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prefabricering av betongväggar kan förbättras med hjälp av leanprinciper, men det kräver att både leanmetoderna och produktionssystemet utvecklas. Prefabricering innebär förtillverkning av betongprodukter i fabriksmiljö innan de transporteras till byggplatsen för montering till en färdig byggnad. LÄS MER