Sökning: "learning between projects."

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden learning between projects..

 1. 1. LESSONS LEARNED BY 9 MARITIME SPATIAL PLANNING PROJECTS IN THE BALTIC SEA REGION A study of EU-funded transnational public sector projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2020-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses the projects that are used to produce coherent transnational Maritime SpatialPlanning (MSP) in the Baltic Sea Region (BSR) by the EU, in accordance with the MSP directive. As the number of projects have increased, there are so many that there is a possibility that knowledgegenerated in the projects does not reach subsequent projects. LÄS MER

 2. 2. Organizational learning: A practical approach on intra- and inter-project learning : A case study in tranmission development projects

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Franziska Anna Hatzl; Corinna Henn; [2020]
  Nyckelord :organizational learning; vicarious learning; intra- and inter-project learning; lessons learned;

  Sammanfattning : Knowledge management has become one of the most important challenges inorganizations’ pursuit of competitiveness and long-term success. Essentialaspects of managing knowledge are its creation, transfer and retention.Organizational learning, which comprises these three processes, aims forimproving an organization’s performance. LÄS MER

 3. 3. Begreppsträning och problemlösning för ett meningsfullt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Begreppsbilden; begreppskartor; begreppsliga objekt; begreppsliga representationer; handlingar; innehållsanalys; matematisk problemlösning; mentala konstruktioner; noder; processer; propositioner; uttrycksformer;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete i fördjupningsämnet matematik utgör dels en kunskapsöversikt och dels en empirisk forskningsstudie med utgång i forskningsområdet matematisk begreppsförståelse och matematisk problemlösning och vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande. Den producerade kunskapsöversikten är huvudsakligen baserad på forskning som belyser och problematiserar elevers begreppsliga inlärning i samband med matematisk problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Användningen av ICE - Samspelet mellan organisation och industri : En fallstudie av Veidekke Mälardalen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jesper Håkansson; Henric Thor; [2020]
  Nyckelord :VDC; ICE; Construction; Project-based; Diffusion; Innovation; VDC; ICE; Bygg; Projektbaserad; Diffusion; Innovation;

  Sammanfattning : To cope with the low productivity, as well as the fragmentation within the Swedish construction industry, organizations are working with technically mediated social collaboration methods. One of those methods, which have established a considerable presence within the Swedish industry, is Integrated Concurrent Engineering, ICE. LÄS MER

 5. 5. Kunskapshantering - Vägen till yrkesbevis : En fallstudie som undersöker hur ett mindre byggföretag främjar yrkesträning och kunskapsöverföring mellan fullärd byggarbetare och lärling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristian Livancic; Lumturie Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Knowledge Management SMEs; Knowledge Sharing SMEs; Small business; Building firms; Construction; Kunskapshantering; Kunskapsspridning; Kunskapshantering i små- och medelstora företag; Kunskapsdelning i små företag; Kunskapshantering i bygg och anläggningsföretag.;

  Sammanfattning : Problematiken som denna fallstudie försöker belysa är problemet med att mindre företag inte arbetar, åtminstone formellt, med kunskapshantering inom sina organisationer. Detta är givetvis något som är problematiskt i den generation vi lever i idag där en effektiv process för kunskapshantering är en förutsättning för att nå konkurrensfördelar. LÄS MER