Sökning: "learning between projects."

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden learning between projects..

 1. 1. Approaching sustainable stormwater management : investigating the hydrologic cycle for sustainable landscape design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Angelica Gyllenbäck; [2019]
  Nyckelord :hydrologic cycle; sustainability; stormwater management; urban; Augustenborg; Tåsinge Plads; Benthemplein Square;

  Sammanfattning : The global population is known to be increasing, by which urbanisation is expanding and demanding more space. Many issues occur through the spreading of impermeable surface in which some of the more pressuring compartments lie within hydrology, such as access to freshwater, spread of pollution and flooding. LÄS MER

 2. 2. Att leda det professionella lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Centrum för skolledarutvecklingUmeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Fausö; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : School leaders of today wrestle with vast challenges in an increasingly complex and changing world. Several research projects have been conducted the past years to identify and explain what is essential and important when it comes to develop and improve professional learning in today's schools. LÄS MER

 3. 3. Fogar och skikt : Skolan vid Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jenny Zakrisson Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan vid Mälarängen­­ Mälarängen gränsar till områden av varierande karaktär. Intill den ligger villabebyggelsen i Mälarhöjden och flerbostadshus i Bredäng. Ett nytt bostadsområde är också planerat att byggas. Det är nära till skog och äng men också till trafikerade vägar. LÄS MER

 4. 4. BIM i små väg- och anläggningsprojekt : För- och nackdelar med 3D-projektering kontra 2D-projektering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Markus Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Building information model; Civil; BIM; Byggnadsinformationsmodell; Projektering; 3D;

  Sammanfattning : The road and construction industry is far behind other industries in terms of the use of modern working methods like BIM. However, as the Swedish Transport Administration and other customers is beginning to request the use of BIM, the industry must adapt and start using the new working methods. LÄS MER

 5. 5. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER