Sökning: "learning environment"

Visar resultat 1 - 5 av 1933 uppsatser innehållade orden learning environment.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. En mötesplats för likasinnade : Improvisationsundervisning på kontrabas i akademisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Molin Robin; [2021]
  Nyckelord :teaching improvisation; jazz musician; schooling; improvisation; upright bass; improvisationsundervisning; jazz; jazzmusiker; improvisation; kontrabas;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur kontrabaspedagoger på högskolenivå jobbar med undervisning i improvisation och vilka implikationer det kan få när undervisningen sker i en akademisk miljö. Förhoppningen var att studien, genom kvalitativa intervjuer med framstående jazzbasister, som även jobbar som kontrabaspedagoger, skulle ta fram en samling idéer för undervisning av improvisation som kan användas på jazzutbildningar och som kan vara till användning för framtida undervisning i improvisation på kontrabas. LÄS MER

 3. 3. INFORMATION EXCHANGE IN COMMUNITY QUESTION AND ANSWER SITES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Panagiotis Rafailidis; [2020-11-17]
  Nyckelord :Stack Overflow; Communities of Practice; question; comments; ; information exchange; CQA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is firstly to explore how the users of Stack Overflow, anonline community-based Question and Answer platform, inquire for informationthrough the formulation of a question, according to the community guidelines.Secondly, to observe the information exchange procedure between the question andthe comment section. LÄS MER

 4. 4. “OTHERWISE YOU CAN PLAY DRIVING THE BOAT ON YOUR PLAYSTATION INSTEAD”:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anastasia Skarpeti; [2020-11-17]
  Nyckelord :Simulator training; sociocultural approach; maritime education; material fidelity; interactional fidelity; environmental fidelity;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to investigate how the training process occurred during a simulatorbasedexercise in maritime education, examining if and how aspects of realism duringsimulation co-construct the outcome of the students’ learning experience. The mainfocus is on inspecting the relationships between human and material agents to showhow these elements contribute to the learning process. LÄS MER

 5. 5. The Pursuit of environmentally-friendly transportation: The role of two advocacy coalitions in developing emission standards for heavy-duty vehicles in the EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Bergh; [2020-11-06]
  Nyckelord :heavy-duty vehicles; emission standards; the automotive industry; environmental concerns; advocacy coalitions; governance; beliefs; policy-oriented learning;

  Sammanfattning : In recent years, the environment has become a central theme in the EU. Policies for protecting the environment have been adopted, while, at the same time, the EU has developed into a multi-layered political system subject to lobbying and maintaining of interests in the policy-making process. LÄS MER