Sökning: "learning how to learn"

Visar resultat 1 - 5 av 1233 uppsatser innehållade orden learning how to learn.

 1. 1. “- Bajsar han? Varför har han simglasögon?” : Planerad undervisning i förskolan om tekniska system - avloppsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Strömberg; Josefin Skog; [2022]
  Nyckelord :Lesson study; preschool children; preschool teaching; sewage system; technical system; Avloppssystem; förskolans undervisning; förskolebarn; lesson study; tekniska system;

  Sammanfattning : AbstractEngelska översättning.  The aim of the study is to contribute with knowledge about how a designed teaching can give children a greater understanding of technical systems, sewage system. The study is inspired by the Lesson Study method. Lesson study is a teaching arrangement done in cycles. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 3. 3. Learning Policies for Path Selection in Attack Graphs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Manuel Rickli; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT systems are indispensable nowadays. With thousands of hacking attempts happening daily, cyber defense mechanisms are crucial for maintaining a working state of those systems. Simulating an attacker is a means of preparing for future hacking attacks by determining the most likely vulnerabilities where an attack could be attempted. LÄS MER

 4. 4. CArDIS: A Swedish Historical Handwritten Character and Word Dataset for OCR

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shivani Thummanapally; Sakib Rijwan; [2022]
  Nyckelord :Handwritten Text Recognition; Optical Character Recognition; Machine learning methods; historical handwritten character recognition; handwritten character dataset;

  Sammanfattning : Background: To preserve valuable sources and cultural heritage, digitization of handwritten characters is crucial. For this, Optical Character Recognition (OCR) systems were introduced and most widely used to recognize digital characters. LÄS MER

 5. 5. Digitala spel som hjälpmedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Andersson; Freiding Freiding; [2022]
  Nyckelord :game-based learning; games; digital games; mathematics education; mathematics; digitala spel; digitalisering; digital; matematik;

  Sammanfattning : The aim of this empirical study is to examine if, and which digital games active teachers experience develop pupils' knowledge in mathematics and how the pupils' development can be visible to the teachers. This has been broken down to two sub-questions. LÄS MER