Sökning: "learning study samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden learning study samhällskunskap.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter i klassrummet : En kvalitativ studie av insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michaela Ljung; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa, naturkunskap och samhällskunskap uppmärksammar och resonerar kring arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. De fyra frågeställningar studien är baserad på är: 1. LÄS MER

 2. 2. "Eleverna ska lära sig för samhället" : En kvalitativ studie av mellanstadielärares uppfattningar gällande undervisning om elevnära samhällsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social issue; social science; democratic education; social science teacher; teaching; Samhällsfrågor; samhällskunskap; demokratifostran; samhällskunskapslärare; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur mellanstadielärare, verksamma inom ämnet samhällskunskap, resonerar kring kunskapsområdet samhällsfrågor och mer specifikt elevnära samhällsfrågor. Vidare undersöks lärares uppfattningar av undervisning i elevnärasamhällsfrågor och hur det arbetet kan kopplas till skolans demokratifostransuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Digitala resurser för elevers lärande : Lärares didaktiska arbete med digitala resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Paul Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Teacher science; Teacher research; PCK; TPACK; TPACK in situ; Digital competence; Didactics; Subject didactics; Social science; Civics.; Lärarforskning; PCK; TPACK; TPACK in situ; Digital kompetens; Didaktik; Allmändidaktik; Ämnesdidaktik; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : This research has as its primary goal find out through the teachers’ point of view how subject and digital competence can be achieved in social science classes in the Swedish upper secondary school. This research raises thereby two separate competences. LÄS MER

 4. 4. Vad kommer i höst? : En undersökning om hur lärarstudenter upplever sina färdigheter i att bedriva formativ bedömning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Claes Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Formative assessment; SOC; subject student teachers; assessment; Formativ bedömning; KASAM; ämneslärarstudenter; bedömning;

  Sammanfattning : Samhället idag har på senare tid fått en förändrad syn på kunskap och i förlängningen vilka sorts kunskaper dess medborgare ska besitta. Idag efterfrågas medborgare besitta mer än bara kunskaper, samhället efterfrågar utbildning för att dess medborgare ska kunna agera i den snabba takt samhället utvecklas i. LÄS MER

 5. 5. Ämnesbegrepp i samhällskunskap : En undersökning om användandet av ämnesbegrepp i två samhällskunskapsböcker för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Sundström; [2018]
  Nyckelord :subject concepts; learning materials; content analysis; text analysis; social studies; civics; primary school; elementary school; ämnesbegrepp; läromedel; innehållsanalys; text analys; samhällskunskap; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and compare two textbooks used in social studies teaching when it comes to the use of subject concepts. The questions to be answered are: • What subject concepts can be found in each learning material? How many different subject concepts are present and how often are they used? • What is done to explain these subject concepts for the reader? How many of the total amount of subject concepts are explained? The methods used to answer these questions where both quantitative content analysis and qualitative text analysis. LÄS MER