Sökning: "learning study specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden learning study specialpedagogik.

 1. 1. Testbaserat lärande vs kontextueltt lärande : En interventionsstudie i ordkunskap i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Susanne Schlott; Mari Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Ordförråd; ordinlärning; explicit undervisning; specialpedagogik; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Abstract  The purpose of this study was to investigate the effects of two different methods of vocabulary learning: retrieval practice and rich vocabulary instruction. The research questions were:  1.        What are the effects of retrieval practice and rich vocabulary instruction on word learning in grade 3 students? 2. LÄS MER

 2. 2. Den tredje pedagogen : En studie om utformningen av tillgängliga pedagogiska lärmiljöer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Catalina Prisacaru; Ingela Vergara Concha; [2024]
  Nyckelord :inclusion; accessible learning environments; TEACCH; affordance; inkludering; tillgängliga lärmiljöer; tydliggörande pedagogik; handlingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka några förskollärares resonemang kring arbetet med lärmiljöers utformning, samt studera lärmiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv. Genom semi-strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger och observationer på deras respektive avdelningar kunde datamaterial samlas in. LÄS MER

 3. 3. Online Teacher Professional Development in Conflict Area Online Teacher Professional Development Training For Educators in Two Different Areas in Syria, a case study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Afraa Alsaleh; [2023-11-01]
  Nyckelord :Teachers Professional Development; TPD; remote learning; crisis zone; online course; conflict area;

  Sammanfattning : Teachers in the modern technological era are prompted to continually develop their skills and knowledge. Therefore, educational organizations have repeatedly called for more action to support teachers and educational systems. LÄS MER

 4. 4. Cultural studies in multicultural classrooms: Implementing language and culture-reflexive approaches in language acquisition practice How can reflective approaches lead to the advancement of cultural studies in language education for immigrants?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathrin Huemer; [2023-10-31]
  Nyckelord :sociolinguistics; cultural studies; culture- reflexivity; intercultural citizenship;

  Sammanfattning : Aim: This research aims to investigate how the concepts of culture-reflexivity, intercultural citizenship and translanguaging are understood and implemented by language teachers’ who teach cultural studies in multicultural classroom settings of immigrant language learners. This is done by engaging withtwo analytical foci: i) an in-depth examination of the establishment of language and culture-reflexive concepts and the development of intercultural citizenship for immigrant language learners and ii) language teachers’ perceptions of these concepts and their reflective thoughts about application in practice. LÄS MER

 5. 5. Empowering resettled middle Eastern refugees: Exploring information and communication technology for social inclusion, agency and well-being.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elham Salesi; [2023-10-31]
  Nyckelord :information and communication technology; social inclusion; refugees; capability approach; well-being; agency;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to investigate the role of information and communication technologies (ICTs) in facilitating the social inclusion of resettled Middle Eastern refugees in Sweden. Through a capability approach lens, the research delves into the ways in which refugees utilize ICTs to enhance their agency, self-reliance, and overall well-being within their new societal context. LÄS MER