Sökning: "learning textbooks"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden learning textbooks.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. The Textbook - Servant or Master? : A Study of the Role of Textbooks in English Second Language Learning in Swedish High Schools

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :André Simu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Textbooks are considered an integral part of language teaching-learning. The aim of the present study is to investigate the relationship between textbooks and teachers as well as students. LÄS MER

 3. 3. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 4. 4. Teachers’ perception of extramural English as lesson content

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Hansson; Kristina Broqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following study investigates teachers’ perception of extramural English (EE) activities as an in-class learning material connected to pupils’ motivation to speak English. We have witnessed during our teacher training program pupils being reluctant towards English speaking activities in school. LÄS MER

 5. 5. Learning how to make requests in English : Pragmatic input in Swedish EFL textbooks

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :requests; EFL textbooks; speech acts; pragmatic input; pragmatic competence; uppmaningar; engelska läromedel; språkhandlingar; pragmatik; pragmatisk kompetens;

  Sammanfattning : English as a Foreign Language (EFL) teaching should not only aim at providing learners with the linguistic resources to communicate in English, but also develop learners’ pragmatic competence in order for them to be able to use language efficiently and appropriately for different purposes. The present study examines what pragmatic input learners receive from two Swedish EFL textbook series regarding the speech act of request. LÄS MER