Sökning: "learning textbooks"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden learning textbooks.

 1. 1. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 2. 2. The Textbook - Servant or Master? : A Study of the Role of Textbooks in English Second Language Learning in Swedish High Schools

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :André Simu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Textbooks are considered an integral part of language teaching-learning. The aim of the present study is to investigate the relationship between textbooks and teachers as well as students. LÄS MER

 3. 3. Learning how to make requests in English : Pragmatic input in Swedish EFL textbooks

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :requests; EFL textbooks; speech acts; pragmatic input; pragmatic competence; uppmaningar; engelska läromedel; språkhandlingar; pragmatik; pragmatisk kompetens;

  Sammanfattning : English as a Foreign Language (EFL) teaching should not only aim at providing learners with the linguistic resources to communicate in English, but also develop learners’ pragmatic competence in order for them to be able to use language efficiently and appropriately for different purposes. The present study examines what pragmatic input learners receive from two Swedish EFL textbook series regarding the speech act of request. LÄS MER

 4. 4. Värdeundervisning inom moderna språk : En studie om vilka värden som förmedlas och hur i spanska läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Scott; [2019]
  Nyckelord :lärobok; mångfald; språk; värdegrund; värdeundervisning.;

  Sammanfattning : Moral education is a hot topic in Swedish school discourse. Some critics mean that some fundamental values stated in the curriculum are not thoroughly justified and that the doctrine hinders students and teachers to form their own worldview. LÄS MER

 5. 5. INTERACTIVE AND MULTIMEDIA-BASED DIGITAL TEXTBOOKS FOR FLIPPED LEARNING Practices and Challenges of Science Teachers in International Baccalaureate Diploma Programs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Mathe; [2018-10-26]
  Nyckelord :Digital Textbooks; Flipped Learning; Multimedia; Interactive; IBDP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the practices and challenges of teachersusing interactive and multimedia-based Digital Textbooks (DT) in InternationalBaccalaureate Science Diploma Programs (IBDP) and investigate whether theycould support student-centered learning methods such as Flipped Learning (FL).... LÄS MER