Sökning: "learning-by-doing"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet learning-by-doing.

 1. 1. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER

 2. 2. Development of an International Expansion Framework for Transportas a Service Start-ups : Empirical Review in the German Transport Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gregor Lamprecht; Timo Huber; [2022]
  Nyckelord :Transport as a Service; Internationalisation; Market Entry; International Expansion; Expansion Framework; Transport Industry; Road Freight Industry; Growth Strategy; Servitization; Transport as a Service; Internationalisering; Marknadsinträde; Internationell expansion; Expansionsram; Transportbranschen; Vägfraktbranschen; Tillväxtstrategi; Servitization;

  Sammanfattning : With the transport sector being one of the major contributors to global CO2 emissions and a projected growth of emissions by another 16 percent until 2050, the need for new innovative and sustainable solutions for the transport industry arises. These endeavours are what emerging start-up enterprises want to deliver with their novel Transport as a Service business model. LÄS MER

 3. 3. A sustainable Scout : A qualitative study about scout leaders´thoughts about how they transfer sustainable thinking to the young

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Idun Klockevi; [2022]
  Nyckelord :sustainability; nature; Scouts; learned helplessness; leader.;

  Sammanfattning : Abstract The aim with this study is to deepen the knowledge about what leaders in the Scouts think about their methods for learning and understanding the delicacy of nature and social life, helplessness versus initiative, and if they think that learning outdoors affects sustainable thinking and living in any way. I think the topic of my aim is important when it is about kids and a sustainable future, furthermore, there has not been specially much research done in this topic, especially not in  the Scouts. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares perspektiv på undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om hur undervisning kan utgå från barns erfarenheter och förskollärarens roll i barns lek ur ett Dewey perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Blomqvist; Amanda Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Barns lek; Deweys perspektiv; Erfarenhet; Förskola; Förskollärares perspektiv; Förskollärares roll; Inquiry; Learning by doing; Lek; Undervisning; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med en inblick i hur förskollärare talar om sin roll när de deltar i barnens lek och förskollärares perspektiv om hur undervisning kan utgå från barns erfarenheter. Detta då undervisningsbegreppet är nytt i läroplanen för förskolan (2018) samt att det genom Skolinspektionens (2017) rapporter framkommer att det finns en osäkerhet om begreppet undervisning bland förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Laborativt arbete i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annette Sandberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Elever ska ges möjligheter att utveckla sin förtrogenhet för matematik genom att använda olika representationsformer. Eleverna ska sedan kunna visa sina kunskaper genom att resonera och beskriva hur de löser matematiska problem med hjälp av dessa representationsformer. LÄS MER