Sökning: "lease"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet lease.

 1. 1. Att göra triple net till triple win

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Daniel Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Hyresavtal; triple net; net avtal; hyresvärd; hyresgäst; underhåll; underhållsansvar; relationer Lease agreement; net lease; landlord; tenant; maintenance; maintenance responsibility; relations; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : When organizations choose between leasing and owning facilities there are benefits and drawbacks associated with both alternatives. If an organisation proceeds with a middle ground solution by leasing using a triple net lease, they will instead face challenges unique for that lease type. LÄS MER

 2. 2. Coliving - svenska bostadsmarknadens nya trend : en analys av befintliga coliving-projekt i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ofelia Cedervall; Tove Wränghede; [2021]
  Nyckelord :Coliving; lease; collective housing; building regulations; demand; Coliving; hyreskontrakt; kollektivt boende; byggregler; efterfrågan;

  Sammanfattning : De senaste tio åren har konceptet coliving etablerats på den svenska bostadsmarknaden. På grund av bostadsbristen i storstadsregionerna i Sverige har behovet av nya innovativa boendeformer varit av betydelse. Detta gäller främst unga vuxna i Sverige mellan 20–35 år. LÄS MER

 3. 3. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 4. 4. Delad yta är dubbel yta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Matilda Holmberg; Emma Sandin; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bostäder; fastighetsutveckling; Boverkets byggregler; Hyreslagen; co-living; co-housing; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Boende baserat på delningsekonomi har blivit ett allt vanligare inslag både internationellt och på den svenska bostadsmarknaden. Tidiga former av delningsekonomi på bostadsmarknaden är Couchsurfing och AirBnB som skapat möjligheter för privatpersoner att hyra ut sina boenden när de står tomma. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på prisbildningen av hus på ofri grund till följd av arrendetomtens fastighetsrättsliga förhållanden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Tove Forsberg; Linnea Rustemi; [2021]
  Nyckelord :Property valuation; House lease; Chattel house; Fastighetsvärdering; Arrende; Hus på ofri grund;

  Sammanfattning : The Cadastral authority has requested students who can help them to investigate the impact on price formation for chattel houses and the leasehold's opportunity to form an independent property. The aim of this study was to form a template that shows the price difference between Chattel houses that can form an independent property and those which cannot. LÄS MER