Sökning: "leasegivare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet leasegivare.

 1. 1. Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniyal Askarnia; Alexander Fahlstad; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasegivare; leasetagare; operationell leasing; finansiell leasing; right-of-use assets; soliditet; skuldsättningsgrad; EBITDA-marginal; ROE; ROA; IAS 17; IFRS 16; lessor; lessee; operational leasing; financial leasing; right-of-use assets; solidity; leverage; EBITDA margin; ROE; ROA;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The previous leasing standard IAS 17 met criticismsince lessees have been able to classify their leases as either operational or financial. Thisoption reduced the comparability for the users of the financial reports, which increased therisk of misinterpreting the financial information. LÄS MER

 2. 2. IFRS16 - Leases

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Göthlin; Nicole Rigogianis; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing; Site leasehold right; Valuation; Financial Ratios; IFRS 16; Leasing; Tomträtt; Värdering; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Från och med den 1 januari 2019 infördes den nya internationella redovisningsstandarden IFRS 16 - Leases och ersätte den gamla standarden IAS 17 - Leases. Klassificeringen av leasingavtal mellan operationella och finansiella enligt IAS 17 - Leases har kritiserats för att ha skapat ett incitament för företag att redovisa leasingavtal som operationella och således undvika att kapitalisera kontrakten i balansräkningen som en leasingtillgång respektive leasingskuld. LÄS MER

 3. 3. Privatleasing : Vad döljer sig egentligen i det finstilta?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Ågren Christoffer; Hjalmarsson Johan; [2018]
  Nyckelord :Privatleasing; leasing; konsumenträtt; bil; avtal; konsument; rättsvetenskap; hyra av sak;

  Sammanfattning : Privatleasing är en form av långtidshyra där konsumenten sluter avtal med en leasegivare om att leasa en bil som leasegivaren i sin tur förvärvar av en återförsäljare. Under avtalstiden ska konsumenten erlägga en månatlig avgift till leasegivaren i enlighet med det avtal som slutits mellan parterna. LÄS MER

 4. 4. Den outforskade parten i ett leasingavtal : En studie om hur leasegivare påverkas ifall en ny redovisningsstandard förleasing införs

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hellblom-Björn; Daniel Håkansson; [2014]
  Nyckelord :Lessor; Leasing; Exposure Draft; IFRS; IAS 17; Leasegivare; Leasing; Exposure Draft; IFRS; IAS 17;

  Sammanfattning : Titel Den outforskade parten i ett leasingavtal – En studie om hur leasegivande företag kommer att påverkas ifall en ny redovisningsstandard för leasing införsFörfattare Fredrik Hellblom-Björn och Daniel HåkanssonHandledare Rolf RundfeltIntroduktion IASB har under lång tid diskuterat behovet av en ny redovisningsstandard för leasing. Förslagen har mottagit mycket kritik, då många anser att de inte förbättrar redovisningen. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenserna av övergången till K3-regelverket och en fortsatt internationell harmonisering - från leasegivarens perspektiv -

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ida Edlund; Alexandra Bergström Uvabäck; [2013]
  Nyckelord :K3-regelverket; leasegivare; K-projektet; harmoniseringsprojektet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det nya K3-regelverket är en del av Bokföringsnämndens K-projekt och ska tillämpas av svenska onoterade bolag av större storlek från och med 1 januari 2014. Regelverket är en del av det harmoniseringsprojekt som pågår i världen vilket kan göra det svårt för företag utan internationella anknytningar att se någon direkt fördel av övergången och de initiala kostnader som tillkommer. LÄS MER