Sökning: "leasingintensitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet leasingintensitet.

 1. 1. Transportsektorns övergång till IFRS 16 : En kvantitativ studie om effekterna av den nya leasingstandarden på europeiska transportföretags finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Leon Izgi; Simon Salloum; [2020]
  Nyckelord :leasing; IAS 17; IFRS 16; key ratios; leasing; IAS 17; IFRS 16; nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: leasetagare har haft starka incitament till att undvika redovisning av leasingavtal i balansräkningen, vilket medfört mycket kritik åt gamla leasingstandarden IAS 17. Den nya leasingstandarden IFRS 16 har sedan 1 januari 2019 ersatt IAS 17, och innebär att alla leasingavtal numera måste redovisas i balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. Finansiella rapporter som instrument för att förbereda investerare på en redovisningsförändring : Upplysningar om IFRS 16 bland företag på Stockholm Large Cap 

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Vahid Ashkani; Joel Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Preparatory disclosures; disclosures; voluntary disclosures; lease intensity; analysts; transition approach; investors; information asymmetry.; Grad av förberedelse; upplysningar; frivilliga upplysningar; leasingintensitet; analytiker; implementeringsmetod; investerare; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en ny leasingstandard. Syftet är att skapa konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska underlätta användarnas ekonomiska beslut. LÄS MER