Sökning: "leasingredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet leasingredovisning.

 1. 1. Implications of IFRS 16 adoption : Evidence from Swedish publicly listed firms

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Spånberger; Momtahina Rista; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; lease accounting; leasing; off-balance sheet financing; impact assessment; transitional effects; IFRS 16; leasingredovisning; leasing; off-balance sheet financing; konsekvensanalys; övergångseffekter;

  Sammanfattning : In this study, we investigate how the implementation of IFRS 16 is affecting the financial statements of Swedish publicly listed firms, and what implications there are for financial statement users. These effects are analyzed by looking at transitional effects on total assets, total liabilities and EBITDA and by comparing different sectors, following estimations of sectoral differences in prior studies (e. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av att kapitalisera operationella leasingavtal : Hur påverkas stora företag verksamma i Sverige av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Nylen; Philip Nilsson Fornes; [2018]
  Nyckelord :Capitalization of operating leases; IFRS 16 effecting big companies in Sweden; Constructive capitalization method; Operationella leasingavtal; Stora företag verksamma i Sverige; konstruktiv kapitaliseringsmetod;

  Sammanfattning : Leasing is and has been American companies largest external source of equipment financing and there are signs that the concept been used 2010 years before Christ. It is larger than bank loans, bonds, stocks, commercial mortgages and the fastest growing form of business investment. LÄS MER

 3. 3. Leasing : Harmonisering av leasingredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jessica Cederlund; Katarina Liedman; [2016]
  Nyckelord :Leasing; US GAAP; IFRS; Convergence; Principal-agent theory; True and fair view; Trust; IASB; FASB; Leasing; US GAAP; IFRS; Konvergens; Principal-agent teorin; Rättvisande bild; Förtroende; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Leasing är en populär finansieringsmetod. Redovisningen av leasing har dock kritiserats för att inte redovisa en rättvisande bild. Åtgärder för att försöka förbättra leasingredovisningen var en av de punkter som stod på agendan för IASB och FASB konvergensprojekt. LÄS MER

 4. 4. Leasing nu och i framtiden : Attityder till de nyaredovisningsreglerna för leasing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Annie Andersson; Sharon Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Lease; lease accounting; exposure draft; comment letters; standard-setting; Leasing; leasingredovisning; exposure draft; comment letters; standardsättning;

  Sammanfattning : Redovisning av leasing har diskuterats under många år. Den nuvarande standarden, IAS 17, har kritiserat på grund av att många företag har möjlighet att klassificera sina leasingavtal som operationella för att slippa redovisa leasingen som en tillgång eller skuld i balansräkningen. LÄS MER

 5. 5. Leasing : Intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elin Skönvall; Linnea Martinger Storme; [2014]
  Nyckelord :Leasing; IASB; intressenter; normgivningsprocess; Leasing; IASB; stakeholders; power; standard process; egenmakt;

  Sammanfattning : Det normgivande organet IASBs konsultation med allmänheten utgör en viktig del i normgivningsprocessen. Det pågående projektet av en ny standard för leasingredovisning, som skall ersätta IAS 17, har erhållit stor uppmärksamhet. År 2009 publicerade IASB ett diskussionsunderlag tillsammans med FASB. LÄS MER