Sökning: "leasingredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet leasingredovisning.

 1. 1. Effekterna av att kapitalisera operationella leasingavtal : Hur påverkas stora företag verksamma i Sverige av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Nylen; Philip Nilsson Fornes; [2018]
  Nyckelord :Capitalization of operating leases; IFRS 16 effecting big companies in Sweden; Constructive capitalization method; Operationella leasingavtal; Stora företag verksamma i Sverige; konstruktiv kapitaliseringsmetod;

  Sammanfattning : Leasing is and has been American companies largest external source of equipment financing and there are signs that the concept been used 2010 years before Christ. It is larger than bank loans, bonds, stocks, commercial mortgages and the fastest growing form of business investment. LÄS MER

 2. 2. Leasing : Harmonisering av leasingredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jessica Cederlund; Katarina Liedman; [2016]
  Nyckelord :Leasing; US GAAP; IFRS; Convergence; Principal-agent theory; True and fair view; Trust; IASB; FASB; Leasing; US GAAP; IFRS; Konvergens; Principal-agent teorin; Rättvisande bild; Förtroende; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Leasing är en populär finansieringsmetod. Redovisningen av leasing har dock kritiserats för att inte redovisa en rättvisande bild. Åtgärder för att försöka förbättra leasingredovisningen var en av de punkter som stod på agendan för IASB och FASB konvergensprojekt. LÄS MER

 3. 3. Leasing nu och i framtiden : Attityder till de nyaredovisningsreglerna för leasing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Annie Andersson; Sharon Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Lease; lease accounting; exposure draft; comment letters; standard-setting; Leasing; leasingredovisning; exposure draft; comment letters; standardsättning;

  Sammanfattning : Redovisning av leasing har diskuterats under många år. Den nuvarande standarden, IAS 17, har kritiserat på grund av att många företag har möjlighet att klassificera sina leasingavtal som operationella för att slippa redovisa leasingen som en tillgång eller skuld i balansräkningen. LÄS MER

 4. 4. Leasing : Intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elin Skönvall; Linnea Martinger Storme; [2014]
  Nyckelord :Leasing; IASB; intressenter; normgivningsprocess; Leasing; IASB; stakeholders; power; standard process; egenmakt;

  Sammanfattning : Det normgivande organet IASBs konsultation med allmänheten utgör en viktig del i normgivningsprocessen. Det pågående projektet av en ny standard för leasingredovisning, som skall ersätta IAS 17, har erhållit stor uppmärksamhet. År 2009 publicerade IASB ett diskussionsunderlag tillsammans med FASB. LÄS MER

 5. 5. Remissvar till utkastet ED/2010/9 om leasingredovisning -En studie om remissinstansers åsikter och stödjande argument kring utkastet om leasingredovisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Richardsson; Miguel Tapia Cuevas; [2011-08-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IASB och FASB misstänker att det kan finnas incitament blandföretag som gör det svårt för dem att göra en neutral klassificering av operationell ochfinansiell leasingavtal enligt IAS 17. På grund av detta bestämde normgivarna sig för attomarbeta denna standard. LÄS MER