Sökning: "leather bindings"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden leather bindings.

 1. 1. En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Lena Floser; [2017]
  Nyckelord :bokband; bokbandsdekorationer; bokbandstermer; bokhistoria; book history; bookbinding decorations; bookbinding terms; bookbindings; Caloander; Ditzinger; kungliga bokband; leather bindings; Richter; royal bindings; skinnband; Statlander; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av tre olika behandlingsmedels effekt på vegetabiliskt garvat läder för bokband

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Idha Holmlund; [2011-04-12]
  Nyckelord :Conservation; Leather; Lubricant; Surface Coating; ; Leather Dressing; ; Shrinkage Temperature;

  Sammanfattning : Title in original language: En undersökning av tre olika behandlingsmedels effekt påvegetabiliskt garvat läder för bokbandLanguage of text: SwedishNumber of pages: 32.... LÄS MER